Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Aalsmeer

Beleidsregel nieuwbouw scholen Aalsmeer 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAalsmeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel nieuwbouw scholen Aalsmeer 2016
CiteertitelBeleidsregel nieuwbouw scholen voor basisonderwijs Aalsmeer 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet op het primair onderwijs, artikel 91
  2. Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Aalsmeer 2016, artikel 4

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-12-2016nieuwe regeling

20-09-2016

Gemeenteblad 2016, 155884

Z-2016/029628

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel nieuwbouw scholen Aalsmeer 2016

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer;

gelet op artikel 91 van de Wet op het primair onderwijs en artikel 4 van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Aalsmeer 2016;

gezien het gevoerde overleg met vertegenwoordigers van de bevoegde gezagsorganen van de scholen in de gemeente;

besluit vast te stellen de Beleidsregel nieuwbouw scholen Aalsmeer 2016.

Artikel 1.

In het geval van nieuwbouw voor een school geldt het gestelde in de tabel in bijlage 1 bij deze Beleidsregel.

Artikel 2. Citeertitel; inwerkingtreding

  • 1.

    Deze regeling kan worden aangehaald als: Beleidsregel nieuwbouw scholen voor basisonderwijs Aalsmeer 2016.

  • 2.

    Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 december 2016.

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 20 september 2016.

De voorzitter,

J.J. Nobel

De secretaris,

Mr. F.L. Romkema

Nota van toelichting  

Uitgangspunt in de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Aalsmeer 2016 is dat bij nieuwbouw redelijkerwijs wordt voldaan aan eisen met betrekking tot duurzaamheid en/of de wet- en regelgeving.

 

Op grond van artikel 4 van genoemde verordening kan het college besluiten een aanvullende vergoeding te verstrekken indien het normbudget ontoereikend is.

 

In de tabel is opgenomen welke voorzieningen in principe voor vergoeding door de gemeente in aanmerking komen en welke voorzieningen in principe door het schoolbestuur moeten worden bekostigd. Indien wettelijk mogelijk en redelijkerwijs billijk kan het college bepalen, dat een deel van de kosten van de realisering van de voorziening voor rekening van het bevoegd gezag is.

Bijlage 1

omschrijving

norm (sober) 100 %

basis (sober en doelmatig) 115%

kosten voor rekening schoolbestuur

inrichting buitenruimte

onderhoudsarm/ duurzaam

extra energie maatregelen

opmerking

Stut en sloopwerk

 

 

 

 

 

 

apart budget

 

 

 

 

 

 

 

 

Grondwerk

x

 

 

x

 

 

bouwrijp opleveren door gemeente

 

 

 

 

 

 

 

 

Buitenriolering en drainage

 

 

 

 

 

 

 

terrein voorzien van straatkolken

 

 

 

x

 

 

 

voorzien van controle putten

 

 

 

x

 

 

 

drainage onder zandbak

 

 

 

x

 

 

indien noodzakelijk, bijdrage 50%

drainage onder het gebouw

 

x

 

 

 

 

indien noodzakelijk

 

 

 

 

 

 

 

 

Terreinverhardingen

 

 

 

 

 

 

 

bestrating: betontegels 300x300mm op 50mm zand

 

 

 

x

 

 

 

knikkertegels en hinkelbanen

 

 

 

x

 

 

max. 4 knikkertegel, 1 hinkelbaan

bestrating > 600m2

 

 

 

x

 

 

 

infrastructuur

 

 

 

x

 

 

 

inrichten parkeervoorziening

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beplanting

 

 

 

 

 

 

 

beplantingen

 

 

 

x

 

 

door gemeente, apart budget

 

 

 

 

 

 

 

 

Terreininrichting

 

 

 

 

 

 

 

buitenberging extern

 

 

 

 

 

 

niet wenselijk ivm onderhoud

buitenberging inpandig

x

 

 

 

 

 

 

containerruimte extern

 

 

x

 

 

 

grindbak via derden

containerruimte ondergronds

 

 

x

 

 

 

 

overdekte fietsenstalling

 

 

x

 

 

 

indien gewenst

fietsenrekken (standaard uitvoering)

 

x

 

x

 

 

 

Betonnen zandbakken

 

x

 

x

 

 

 

vlaggenmasten

 

 

x

 

 

 

 

speeltoestellen incl. ondergrond

 

 

 

x

 

 

max 2-4 toestellen (incl. zandbak) max. 45K

banken

 

 

 

x

 

 

max. 3 banken

prullenbakken

 

 

x

 

 

 

 

afrastering rond speelgebied

 

 

 

x

 

 

 

poorten in afrastering

 

 

 

x

 

 

 

buitenverlichting aan gebouw

 

x

 

 

 

 

 

buitenverlichting op speelgebied

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funderingspalen en damwanden

 

 

 

 

 

 

 

paalfundering

x

 

 

 

 

 

paaltoeslag bij normbedrag

andere heivorm ivm belendingen

 

x

 

 

 

 

apart budget ivm toewijzing locatie

kruipruimte

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betonwerk

 

 

 

 

 

 

 

betonkernactivering

 

 

x

 

 

x

alleen mogelijk met krediet uit subsidie

 

 

 

 

 

 

 

 

Metselwerk

 

 

 

 

 

 

 

eenvoudige baksteen, halfsteensverband

x

 

 

 

 

 

 

steen max € 500,-/duizend

 

x

 

 

 

 

 

steen max € 600,-/duizend

 

 

x

 

 

 

NVT

antigraffity coating (tot 2,5m1 hoog)

 

x

 

 

x

 

 

isolatie gevel + dak, Rc=3,5 kW/m2

x

 

 

 

 

 

voor bouwbesluit niet toereikend

isolatie gevel, Rc=4,5 kW/m2

 

x

 

 

 

 

conform bouwbesluit

isolatie dak, Rc= 6,0 kW/m2

 

x

 

 

 

 

conform bouwbesluit

isolatie, Rc= 6,0 kW/m2 en hoger

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruwbouwtimmerwerk

 

 

 

 

 

 

 

houtsoort naaldhout

x

 

 

 

 

 

 

houkwaliteit fsc/pefc

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metaalconstructiewerk

 

 

 

 

 

 

 

binnenmilieu: thermisch verzinkt

x

 

 

 

 

 

 

binnenmilieu: gepoedercoat, standaard kleur

 

x

 

 

 

 

 

buitenmilieu: thermisch verzinkt

x

 

 

 

 

 

 

buitenmilieu: thermisch verzinkt en gepoedercoat

 

x

 

 

 

 

 

in standaard kleur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kozijnen, ramen en deuren

 

 

 

 

 

 

 

buitenkozijnen:

 

 

 

 

 

 

 

uitvoering: hout, vuren

x

 

 

 

 

 

 

uitvoering hout, hardhout

 

x

 

 

 

 

 

uitvoering: aluminium/ kunststof

 

x

 

 

x

 

 

uitvoering: staal

 

 

x

 

x

 

NVT

buitendeuren entree hardhout

 

x

 

 

x

 

 

hang en sluitwerk politiekeurmerk

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

binnenkozijnen:

 

 

 

 

 

 

 

uitvoering: hout, vuren

x

 

 

 

 

 

 

uitvoering: hout, hardhout

 

x

 

 

 

 

 

uitvoering: staal

 

 

x

 

x

 

 

binnendeuren honingraat

x

 

 

 

 

 

 

binnendeuren kwaliteit utiliteit/geschilderd

 

x

 

 

 

 

 

binnendeuren kwaliteit utiliteit/hpl afwerking

 

x

 

 

x

 

 

deuren voorzien van valdorpel

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Systeembekledingen

 

 

 

 

 

 

indien van toepassing

houten panelen, geschilderd

x

 

 

 

 

 

 

volkern panelen, standaard kleur (géén metalic/ print)

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trappen en balustraden

 

 

 

 

 

 

 

trappen hout

x

 

 

 

 

 

 

trappen beton

 

x

 

 

x

 

 

trappen beton met afwerking loopvlakken

 

 

x

 

 

 

 

spijlen hekwerk

 

x

 

 

 

 

 

spijlen hekwerk, gedetailleerd

 

 

x

 

 

 

 

glaspanelen

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dakbedekkingen

 

 

 

 

 

 

 

1 laags dakbedekking

x

 

 

 

 

 

 

2 laags dakbedekking

 

x

 

 

 

 

 

voorzien van grind

 

x

 

 

x

 

indien van toepassing

Mos/sedum dak

 

 

x

 

x

 

alleen mogelijk met krediet uit subsidie

wit dak

 

 

x

 

 

x

 

energy-dak

 

 

x

 

 

x

alleen mogelijk met krediet uit subsidie

dakterras

 

 

x

 

 

 

 

dakveiligheid

 

x

 

 

x

 

verplicht

 

 

 

 

 

 

 

 

Beglazing

 

 

 

 

 

 

 

dubbelglas (geen HR)

x

 

 

 

 

 

 

HR++

 

x

 

 

 

 

 

HR++, gas gevuld

 

x

 

 

 

x

indien van toepassing

zonwerend glas

 

x

 

 

 

x

indien klimatologisch noodzakelijk

veiligheids folie

 

x

 

 

 

 

 

veiligheidsglas

 

x

 

 

x

 

 

brandwerendglas

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natuur- en kunststeen

 

 

 

 

 

 

 

vensterbank hout

x

 

 

 

 

 

 

vensterbank kunststeen

 

x

 

 

x

 

 

vensterbank metaal

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gevelschermen

 

 

 

 

 

 

 

binnenzonwering (luxaflex o.a.)

x

 

 

 

 

 

 

buitenzonwering, handmatig

 

x

 

 

 

x

indien klimatologisch noodzakelijk

buitenzonwering, elektrisch

 

x

 

 

x

x

indien noodzakelijk

buitenzonwering stormvast (ZIP)

 

 

x

 

 

 

 

zonwering ook als verduistering toepasbaar

 

 

x

 

 

 

geschikt voor smartboard toepassing

 

 

 

 

 

 

 

 

Stukadoorwerk/ behangwerk

 

 

 

 

 

 

 

behang

x

 

 

 

 

 

 

scan gesausd

 

x

 

 

 

 

 

scan wandflex +PU geschilderd

 

x

 

 

 

 

indien budgettair mogelijk

spuitpleisterwerk

 

 

x

 

 

 

 

spuitwerk plafonds

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tegelwerk

 

 

 

 

 

 

 

keramisch wandtegelwerk tot 1, 5m

x

 

 

 

 

 

 

keramisch wandtegelwerk tot plafond

 

x

 

 

x

 

 

keramisch vloertegelwerk

x

 

 

 

 

 

 

afwijkende vloer-/wandtegelmaat (100x100 resp. 150x150)

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dekvloeren en vloersystemen

 

 

 

 

 

 

 

dekvloeren D15

x

 

 

 

 

 

 

druklagen

 

x

 

 

 

 

 

gewapende afwerkvloeren

 

x

 

 

 

 

ivm vloerverwarming, zie 21

gietvloeren

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metaal- en kunststofwerk

 

 

 

 

 

 

 

kruipluiken

 

x

 

 

 

 

 

dakluiken

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plafond- en wandsystemen

 

 

 

 

 

 

 

systeemplafond mineraalplafond

x

 

 

 

 

 

 

verdekt systeem

 

 

 

 

 

 

niet gewenst vanuit onderhoud

vochtbestendig plafond

 

x

 

 

 

 

indien van toepassing

balvast

 

x

 

 

 

 

indien van toepassing

panelen wand/inpandig rolluik

 

 

x

 

 

 

 

dichte panelenwand speellokaal

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Binneninrichting

 

 

 

 

 

 

inrichting valt buiten de normvergoeding

naamgeving op gevel

 

x

 

 

 

 

 

naamsaanduiding inpandig

 

 

x

 

 

 

inrichting

richtingsaanduiding

 

 

x

 

 

 

inrichting

brievenbus

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kleding opbergen:

 

 

 

 

 

 

 

garderoberekken

x

 

 

 

 

 

 

garderobekasten, eenvoudig, multiplex

 

x

 

 

 

 

 

garderobekasten, esthetisch, hpl

 

 

x

 

 

 

 

jashaken 1 haak per leerling/docent

x

 

 

 

 

 

 

3 haken per leerling

 

x

 

 

 

 

 

kluizen/lockers

 

 

x

 

 

 

inrichting

 

 

 

 

 

 

 

 

gebruiksinrichting:

 

 

 

 

 

 

 

vitrage/gordijnen

 

 

x

 

 

 

inrichting

verduisteringsgordijnen

 

 

x

 

 

 

inrichting

meubilair/vast meubilair

 

 

x

 

 

 

inrichting

inrichting toiletruimten:

 

 

 

 

 

 

 

spiegels

 

x

 

 

 

 

 

wc-rolhouder

 

 

x

 

 

 

inrichting

zeepdispenser

 

 

x

 

 

 

inrichting

 

 

 

 

 

 

 

 

speelzaal:

 

 

 

 

 

 

 

speeltoestellen

 

 

x

 

 

 

inrichting

 

 

 

 

 

 

 

 

lokalen:

 

 

 

 

 

 

 

fonteintje met koud water

x

 

 

 

 

 

 

pantryblokjes br: 1200mm voorzien van:

 

x

 

 

 

 

inrichting, als alternatief voor fontein

bovenkasten

 

 

x

 

 

 

 

schoolborden

 

 

x

 

 

 

inrichting

prikborden/bulletinboard

 

 

x

 

 

 

inrichting

smartbord, excl. aansluitingen

 

 

x

 

 

 

inrichting

sfeerverlichting

 

 

x

 

 

 

 

warmwater

 

 

x

 

 

 

 

gips-/kleivanger handvaardigheidslokaal

 

x

 

 

 

 

inrichting

 

 

 

 

 

 

 

 

pantry leerkrachten:

 

 

 

 

 

 

 

pantryblokjes br: 1800mm voorzien van:

x

 

 

 

 

 

 

pantryblokjes br: max. 3000mm voorzien van:

 

x

 

 

 

 

 

spoelbak, koud water, warm water

x

 

 

 

 

 

 

onderbouwkasten

x

 

 

 

 

 

 

bovenbouwkasten

 

 

x

 

 

 

 

elektrapunten

x

 

 

 

 

 

 

lichtlijsten

 

 

x

 

 

 

 

waterpunt koffieapparaat

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

keuken, algemeen:

 

 

 

 

 

 

 

keukenblok voorzien van:

 

 

x

 

 

 

 

spoelbak, koud water, warm water

x

 

 

 

 

 

 

onderbouwkasten

x

 

 

 

 

 

 

bovenbouwkasten

 

 

x

 

 

 

 

elektrapunten

x

 

 

 

 

 

 

lichtlijsten

 

 

x

 

 

 

 

waterpunt koffieapparaat

 

 

x

 

 

 

 

apparatuur

 

 

x

 

 

 

inrichting

uitgiftepunt

 

 

x

 

 

 

 

rolluiken

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

theatervoorzieningen (in gym-/speelzaal):

 

 

 

 

 

 

 

akoestische wandbekleding

 

 

x

 

 

 

inrichting

gordijnen incl rails

 

 

x

 

 

 

inrichting

geluidinstallatie

 

 

x

 

 

 

inrichting, infra is opgenomen

lichtinstallatie

 

 

x

 

 

 

inrichting, infra is opgenomen

projectieschermen

 

 

x

 

 

 

inrichting

(demontabel) podium

 

 

x

 

 

 

inrichting

 

 

 

 

 

 

 

 

uitstortgootsteen in schoonmaakkast

x

 

 

 

 

 

 

warmwater middels boiler/of gelijkwaardig systeem

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stelling en planken in bergruimtes

 

 

x

 

 

 

inrichting

 

 

 

 

 

 

 

 

Behangwerk, vloerbedekking en stoffering

 

 

 

 

 

 

 

schoonloopmatten

x

 

 

 

 

 

 

schraprooster

x

 

 

 

 

 

 

schrap mat

 

x

 

 

 

 

 

drooglooptapijt

 

x

 

 

x

 

 

marmoleum

x

 

 

 

 

 

 

projecttapijt tot 30,-/m2 (incl.)

 

x

 

 

 

 

kantoorruimten

patronen/ kleuren

 

 

x

 

 

 

 

speelvloer

 

x

 

 

 

 

 

sportvloer in speelzaal

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dakgoten en hemelwaterafvoeren

 

 

 

 

 

 

 

anti- opklimvoorzieningen

 

x

 

 

 

 

vandalisme herstel gemeentelijk

hwa buiten tegen gevel

x

 

 

 

 

 

 

hwa inpandig

 

x

 

 

x

 

 

hwa-traditioneel

x

 

 

 

 

 

 

hwa vol-vulsysteem (pluvia)

 

x

 

 

 

 

 

ontlastputten

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sanitair

 

 

 

 

 

 

 

closet, staand

x

 

 

 

 

 

 

closet vrij hangend

 

x

 

 

x

 

voor kleuters lager opgehangen

closets water besparend

 

x

 

 

 

x

 

wastafels, koud water

x

 

 

 

 

 

 

miva-toiletinrichting

 

x

 

 

 

 

is verplichting, zit niet in norm

watermeter

x

 

 

 

 

 

 

tussenmeter

 

 

x

 

 

 

 

leveringscontract

 

 

x

 

 

 

gebruiker

douche

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brandbestrijdingsinstallaties

 

 

 

 

 

 

 

brandmelding:

x

 

 

 

 

 

 

brandmeldinstallatie obv niet automatische bewaking

x

 

 

 

 

 

 

brandmeldinstallatie obv gedeeltelijke bewaking

 

x

 

 

 

 

indien vereist bouwbesluit

brandmeldinstallatie obv volledige bewaking

 

x

 

 

 

 

indien vereist bouwbesluit

aansluiting OMS

 

x

 

 

 

 

indien vereist bouwbesluit

 

 

 

 

 

 

 

 

brandbestrijding:

 

 

 

 

 

 

 

losse blusmiddelen

 

 

x

 

 

 

 

brandslanghaspels

x

 

 

 

 

 

 

sprinkler

 

 

 

 

 

 

indien eis brandweer, apart budget

 

 

 

 

 

 

 

 

Gasinstallaties

 

 

 

 

 

 

 

gasinstallatie tbv de verwarmingsinstallatie

x

 

 

 

 

 

 

gasmeter

x

 

 

 

 

 

 

leveringscontract

 

 

x

 

 

 

gebruiker

 

 

 

 

 

 

 

 

Verwarmingsinstallaties

 

 

 

 

 

 

 

verwarmingsinstallatie HR ketels

x

 

 

 

 

 

 

eenvoudige radiatoren

x

 

 

 

 

 

 

warmtepomp

 

 

x

 

 

 

 

convectoren

 

 

x

 

 

 

NVT

convectoren met omkasting

 

 

x

 

 

 

GGD-eis bij kinderen tot 4 jr/ onderbouw

thermostaatkranen

 

x

 

 

x

 

 

vloerverwarming/LT radiatoren

 

x

 

 

 

 

lage temperatuurtraject

warmtemeters

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventilatie- en luchtbehandelingsinstallaties

 

 

 

 

 

 

 

natuurlijke ventilatie

x

 

 

 

 

 

 

mechanische afvoer

 

x

 

 

 

 

niet toereikend bij nieuwbouw

gebalanceerde ventilatie met WTW (warmte terugwinning)

 

x

 

 

 

x

 

aantallen PPM/hogere ventilatie eis

 

x

 

 

 

 

conform bouwbelsuit

 

 

 

 

 

 

 

 

Koelinstallaties

 

 

 

 

 

 

 

koeling ventilatie lucht

 

x

 

 

 

 

 

warmte koude opslag

 

 

x

 

 

x

alleen mogelijk met krediet uit subsidie

koeling patch ruimtes

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regelinstallaties

 

 

 

 

 

 

 

regelinstallaties/GBS

 

x

 

 

x

 

 

extra GBS tbv energiebesparende maatregelen

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektrotechnische installaties

 

 

 

 

 

 

 

elektrotechnische basisinstallatie

x

 

 

 

 

 

 

krachtaansluitpunten

 

x

 

 

 

 

ivm keramische oven

extra groepen tbv apparatuur keuken/pantry

 

x

 

 

 

 

 

verlichtingsarmaturen T5

x

x

 

 

 

x

 

noodverlichting

x

 

 

 

 

 

 

downlighters

 

x

 

 

 

 

 

LED verlichting

 

 

x

 

 

x

indien budgettair mogelijk

sfeerverlichting

 

x

 

 

 

 

 

buitenverlichting op schemerschakelaars

 

x

 

 

x

 

 

binnenverlichting op daglichtregeling

 

x

 

 

x

 

 

binnenverlichting op aanwezigheidsdetectie

 

x

 

 

x

 

 

toepassing PV-cellen

 

 

x

 

 

x

 

elektra meter

x

 

 

 

 

 

 

leveringscontract

 

 

x

 

 

 

gebruiker

energiemonitoring

 

 

x

 

 

x

 

overige energie besparende maatregelen

 

 

x

 

 

x

tbv verbetering energie-index

 

 

 

 

 

 

 

 

Communicatie installaties

 

 

 

 

 

 

 

telecominstallatie bestaande uit:

 

 

 

 

 

 

 

telefooncentrale

 

 

x

 

 

 

inrichting

telefoontoestellen

 

 

x

 

 

 

inrichting

bekabeling

 

x

 

 

 

 

 

loze leidingen

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zend-/ontvangstysteem:

 

 

 

 

 

 

 

CAI-installatie

 

x

 

 

 

 

excl. apparatuur

bekabeling

 

x

 

 

 

 

 

loze leidingen

 

x

 

 

 

 

 

wifi-accespoint

 

 

x

 

 

 

 

wifi-aansluitingen

 

x

 

 

 

 

 

belinstallatie

x

 

 

 

 

 

 

intercominstallatie

 

x

 

 

 

 

 

videofoon installatie

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

miva inrichting

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

signalering:

 

 

 

 

 

 

 

tijdsignaalklokken

 

x

 

 

 

 

 

schellen

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

geluidinstallatie

 

 

x

 

 

 

inrichting

 

 

 

 

 

 

 

 

inbraakinstallatie

 

x

 

 

 

 

apart budget

camerasystemen (loze leidingen)

 

x

 

 

 

 

vandalisme herstel gemeentelijk

 

 

 

 

 

 

 

 

data-installatie:

 

 

 

 

 

 

 

kabelgoten/ loze leidingen

x

 

 

 

 

 

 

bekabeling

 

x

 

 

 

 

per lokaal 5 wp aansluitingen (incl. s.board)

patchpanels

 

x

 

 

 

 

 

computers en randapparatuur

 

 

x

 

 

 

inrichting

 

 

 

 

 

 

 

 

Liftinstallaties

 

 

 

 

 

 

 

platformlift

 

x

 

 

 

 

moeten voldoen aan Warenwetbesluit Liften

lift

 

 

x

 

 

 

 

brandcardlift

 

 

x

 

 

 

indien geeist

 

 

 

 

 

 

 

 

Gevelonderhoudsinstallaties

 

 

x

 

 

 

niet van toepassing

 

 

 

 

 

 

 

 

simpele gebouwvorm

x

 

 

 

 

 

 

onderhoudsarme gebouwvorm, wel esthetisch

 

x

 

 

 

 

 

vrije gebouwvorm met veel afwijkingen

 

 

x