Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Brummen

Wonen in de gemeente Brummen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBrummen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWonen in de gemeente Brummen
CiteertitelWonen in de gemeente Brummen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Externe bijlageWonen in de gemeente Brummen (afwegingskader woningbouw)

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, art. 1.3, lid 4

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-11-2016Nieuwe regeling

18-10-2016

Gemeenteblad d.d. 03-11-2016

BW16.0703

Tekst van de regeling

Intitulé

Wonen in de gemeente Brummen (afwegingskader woningbouw)

Het college van burgemeester en wethouders hebben besloten om:

  • 1.

    het Uitvoeringsprogramma 2016-2025 vast te stellen;

  • 2.

    het Afwegingskader woningbouw vast te stellen en deze daags na publicatie in werking te laten treden.

Aldus vastgesteld in de B&W-vergadering d.d. 18 oktober 2016

de loco-secretaris, H.A.J. van de Vliert

de burgemeester, A.J. van Hedel