Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Korendijk

Besluit Vergunning parkeren grote voertuigen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKorendijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit Vergunning parkeren grote voertuigen
CiteertitelBesluit Vergunning parkeren grote voertuigen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 5.8 Algemene Plaatselijke Verordening Korendijk 2015
 2. aanwijzingsbesluit "Parkeren grote voertuigen" van gemeente Korendijk

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-10-201601-01-2021nieuwe regeling

18-10-2016

Gemeenteblad 2016, 148601

KDK/9346

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit Vergunning parkeren grote voertuigen

 

 

Besluit Vergunning parkeren grote voertuigen

Het college van burgemeester en wethouders van Korendijk;

 

gelet op het aanwijzingsbesluit “Parkeren grote voertuigen” van het college van burgemeester en wethouders d.d 18 oktober 2016

 

gelet op artikel 5.8 lid 6 van de Algemene Plaatselijke Verordening Korendijk 2015 (APV);

 

overwegende,

 

dat het met het oog op de verdeling van parkeerruimte wenselijk is het parkeren van grote voertuigen op de vrachtwagenparkeerplaatsen aan de Nijverheidstraat te Nieuw-Beijerland te reguleren met een vergunningstelsel;

 

dat het uit het oogpunt van een zorgvuldige toewijzing van de vrachtwagenparkeerplaatsen door middel van een vergunningstelsel wenselijk is om uitvoeringsregels vast te stellen;

 

Besluit:

 • 1.

  dat voor het parkeren van grote voertuigen als bedoeld in artikel 5.8 lid 2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Korendijk 2015 op de krachtens het verkeersbesluit van 18 oktober 2016 ingestelde vrachtwagenparkeerplaatsen aan de Nijverheidstraat te Nieuw-Beijerland een vergunning van het college van burgemeester en wethouders van Korendijk is vereist;

 • 2.

  ten behoeve van het onder 1. bedoelde stelsel van parkeervergunningen de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte uitvoeringsregels vast te stellen;

 • 3.

  dit besluit aan te halen als “Besluit Vergunning parkeren grote voertuigen”;

 • 4.

  te bepalen dat dit besluit in werking treedt daags na bekendmaking daarvan.

 

Aldus besloten in de vergadering van het college van

burgemeester en wethouders van Korendijk van 18 oktober 2016

De secretaris, de burgemeester,