Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Aalburg

Gladheidbestrijding 2016-2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAalburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGladheidbestrijding 2016-2017
CiteertitelGladheidbestrijding 2016-2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlageStrooiroutes plan van aanpak

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wegenwet, artikel 16

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-10-201601-01-2018Nieuwe regeling

27-09-2016

Het Kontakt van 26 oktober 2016

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Gladheidbestrijding 2016-2017 (Gladheidbestrijdingsplan

 

 

Hoofdstuk 1 Algemeen

In artikel 16 van de Wegenwet is uitdrukkelijk geregeld dat bij de gemeente de zorg rust voor het in goed en veilige staat verkeren van wegen. Hiertoe behoort ook het bestrijden van gladheid op deze wegen. Van belang is dat het hierbij gaat om een inspanningsverplichting en niet om een resultaatverplichting.

De zorgplicht van de gemeente gaat echter niet zo ver dat de veiligheid van de weg te allen tijde wordt gegarandeerd. De gemeente is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van gladheid, wanneer zij kan aantonen dat zij aan haar verplichtingen heeft voldaan.

 

Om dit aan te tonen is het raadzaam de volgende aanbevelingen in acht te nemen.

 • ·

  (Jaarlijks) vaststellen van het gladheidbestrijdingsplan waarin het gemeentelijk beleid ten aanzien van de gladheidbestrijding wordt opgenomen. Instructie gladheidbestrijdingsplan 2016-2017. In dit plan kunnen de volgende punten aan de orde komen: - prioriteitsstelling voor bepaalde wegen; - systematische controle van het effect van de gladheidbestrijding; - goed systeem voor klachtenregistratie; - publicatie van het gladheidsbestrijdingsplan.

 • ·

  Snel en doeltreffend handelen.

 • ·

  Jaarlijks voor de mogelijke gladheidperiode de inwoners van de gemeente en in de regio voorlichten.

Jaarlijks stellen burgemeester en wethouders het gladheidbestrijdingsplan vast.

De coördinatie van en verantwoordelijkheid voor de gladheidbestrijding berust bij de coördinator van gemeentewerken en zijn assistenten (de werkleider civieltechniek en de kantonnier buitenwegen). De strooiunits zijn voorzien van moderne communicatiemiddelen.

 

Of tot actie wordt overgegaan is afhankelijk van de volgende factoren:

 • ·

  De actuele locale weersverwachting. Deze wordt dagelijks per E-mail verzorgd door Meteoconsult van 1 november tot 1 april (jaarlijks contract). Deze E-mail komt binnen bij gemeentewerken, en op de privé-adressen van de coördinator en zijn bovengenoemde assistenten. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het gemeentelijk weer-meetstation aan de Lange Pad. Indien op zeer korte termijn in de regio Aalburg sneeuw of ijzel is te verwachten, wordt dit bovendien door Meteoconsult telefonisch, door gebruikmaking van de calamiteitentelefoon ten behoeve van de gladheidbestrijding, aan de voornoemde betrokkenen doorgegeven. Daarnaast is er de mogelijkheid om te allen tijde Meteoconsult telefonisch te consulteren.

 • ·

  Medewerkers van de dienst Wegen Verkeer en Vervoer van de provincie Noord Brabant houden de coördinator en/of zijn assistenten ook op de hoogte wanneer zij met de gladheidbestrijding beginnen, door gebruikmaking van het zogenaamde gladheidmeldsysteem. Hierdoor worden bij aansluitingen van wegen van verschillende wegbeheerders onveilige situaties vermeden.

 • ·

  Eigen waarneming en ervaring.

 

Er wordt geen strooizout aan particulieren verkocht c.q. beschikbaar gesteld. Een uitzondering hierop wordt gemaakt ten behoeve van locaties van bejaardenwoningen.Hiervoor zijn desbetreffende afspraken gemaakt met de huurdercommissie van het bejaardenwerk Aalburg. De bejaarden helpen elkaar de stoepen schoon te houden ter plaatse van geclusterde bejaardenwoningen.

De gladheid op trottoirs wordt niet door de gemeente bestreden.

Hoofdstuk 2 Routes

Het gladheidbestrijdingsplan onderscheidt de volgende onderdelen, te weten:

 • ·

  Hoofdroute;

 • ·

  Vrijliggende fietspaden;

 • ·

  Bijzondere locaties;

 • ·

  Overige wegen.

 

Artikel 2.1. Hoofdroute

De navolgende wegen (inclusief de aanliggende fietsstroken) vormen de hoofdroute en worden preventief gestrooid. De volgorde is niet de te rijden strooiroute.

 

Veen

Bagijnhof, Veensesteeg, Tuinstraat, Wielstraat, Maasdijk, Veerstoep (pont Veen- Aalst), Grotestraat, Witboomstraat, Schmitzstraat, Nieuwstraat, Van der Loostraat, Mussentiend, Juliana van Stolbergstraat (excl. oostelijk gedeelte en de rondweg bij de speeltuin), Coletsingel (gedeeltelijk), Verzetsplein (gedeeltelijk), de Bruijnstraat (gedeeltelijk) en de Wilhelminastraat (aansluiting op de Hardenbergh).

 

Wijk en Aalburg

Groeneweg, Rivelstraat, Robberdestraat, Bosseweg, Veldstraat, Dodesteeg, Zwaanheuvel en Zwaanheuvelsedijk, Wijksestraat, Perzikstraat, Ambachtstraat, Kerkverreweide, Vroonhoeve, gedeelte Kapitein van der Maadenstraat en gedeelte Vlasakker (schoolroute basisschool “de Hoeksteen”), Berenhoeksestraat, Aalburgsestraat (excl. het westelijk gedeelte, zogenaamd ‘D Ulven), Polstraat, Langestraat, Maasdijk, Engelsestoof, Den Oudert, Korvertweg, De Kroon, Torenstraat, Grote Kerkstraat, Molenstoep, Moorreesstraat, De Galerij en de Markt (winkelcentrum), Tempelierstraat, Herrebeugel, Kortestraat, Oude Kerkstraat, Schoolstraat, Bergstraat, Anjelierstraat, Parallelweg en de Biesheuvelweg. De voormalige weg van de Provincie de “Kromme Nol” en de brug “Heusdens Kanaal” (gedeeltelijk Provincie Gelderland).

 

Genderen

Lange Pad, Klaverplak, Kleibergsestraat, Genderensedijk (gedeelte tussen Provincialeweg Zuid en Hoofdstraat) Hoofdstraat, Kelderstraat, Kerkstraat, Hoefstraat, Doeverensestraat, Tol en Nieuwe Steeg (schoolroute Eethen-Genderen) en Elsdijk. Meerstraat (waterleidingbedrijf).

 

Eethen

Biesheuvelweg. Kleibergsestraat, Oude Weidesteeg, Elsdijk, Nieuwe Steeg, Molensteeg, Raadhuisstraat, en De Korten Bruggert (af- en toerit Provincialeweg Zuid- Raadhuisstraat).

 

Babyloniënbroek

Broeksestraat, Hillsestraat en Oude Weidesteeg, Eendenveld en Mostaardweg.

 

Drongelen

Tol, Kruisstraat, Eindsestraat en Gansoyen (excl. het oostelijke gedeelte 2e lijnszorg) en Veerstoep (pont Drongelen- Waalwijk).

 

Meeuwen

Meeuwensesteeg, Baan, Parallelweg, Matersteeg, Moleneind (tussen Matersteeg en Dorpsstraat), Dorpsstraat (excl. westelijk gelegen zijweg naar boerderij), Dijksteeg, Zuiderbroeksedijk, Grondzeiler (gedeeltelijk, Korenmolen (gedeeltelijk), van Buurenstraat (gedeeltelijk) en Meeuwensedijk.

Artikel 2.2. Vrijliggende fietspaden

De navolgende vrijliggende fietspaden worden gestrooid (de volgorde is niet de te rijden strooiroute).

 

Groeneweg, Veensesteeg, Wijksestraat, Perzikstraat, Berenhoeksestraat, Aalburgsestraat, Kortestraat, Polstraat, Molensteeg, de fietsroute van de Bergsche Maasdijk tussen Drongelen (Kruisstraat) en Genderen (Tol). De voormalige fietspaden van de Provincie langs de “Kromme Nol” en brug “Heusdens Kanaal” (gedeeltelijk Provincie Gelderland). N.B. De fietspaden parallel gelegen aan de Provinciale weg over de Heusdense Brug richting carpoolplaats de “Kromme Nol” e.d. worden vooralsnog gestrooid in het kader plan van aanpak van de Provincie Noord Brabant. Het nieuwe vrijliggende fietspad vanaf de Meerstraat tot de Kromme Nol (eigendom provincie) wordt (i.v.m. logistiek belang) begrepen in het plan van aanpak gladheidbestrijding gemeente Aalburg.

 

Artikel 2.3. Bijzondere locaties

De volgende locaties worden gestrooid (de volgorde is niet de te rijden strooiroute).

 

Veen

Wethouder Van der Polstraat (Vlaeshoff), Burgemeester van Dijkstraat (wooncomplex Venehof), Hardenbergh (school, gymzaal, kinderdagverblijf, begraafplaats met aula en kerk Ger. Gem), Wilhelminastraat en Emmastraat (bejaardenwoningen). Toegangsweg ‘t- Dorpshuis en aansluiting parkeerplein nabij sportcomplex Achilles.

 

Wijk en Aalburg

Ambachtstraat (industrie), Kerkverreweide (Wijkerpoort), parkeerterrein MFC D’ Alburcht, Geraniumstraat, Azaleastraat (rouwcentrum en de school Henri Dunant), Tulpstraat (dokterspraktijk, kinderdagverblijf, basisschool Henri Dunant en de gymzaal), Chrysantenstraat, Spieringen (Wilgenveld en bejaardenwoningen), Begoniastraat, Rozenstraat en Fresiastraat (Zorgplein Maaswaarden), Bolstoep Maasdijk, (Sportcomplex Noad, Jachthaven Trident en toegang Duinwaterleidingbedrijf), stoep nabij sportcomplex Wilhelmina, parkeerplein bij gemeentehuis en brandweerkazerne. Fresiastraat en gedeelte Azaleastraat (woonzorgcomplex) “Eikenhof” en “Kronenburg”, Bloklandsingel (senioren woningen).

 

Genderen

Rondendans (dorpshuis en kinderdagverblijf), Bulkstraat (bejaardenwoningen), Van der Beekstraat (school), Akkerstraat (kinderdagverblijf en bejaardenwoningen), Burg. Brunestraat en Meerstraat (bejaardenwoningen) en Ruiterhof (Wozoco).

 

Eethen

De Hoek (kerk en kinderdagverblijf) en toegang naar bijzondere begraafplaats), alsook het verlengde gedeelte De Hoek, Wijnappelhoef en Wijnpeerhoef seniorenwoningen (in kader nieuwbouw Zuidrand).

Aansluiting toegangwegen op Nieuwe Steeg van gedeelte parkeerterrein “de Brede school” en sportcomplex GDC.

 

Babylonienbroek

Indien van toepassing de toegangen naar de ijsbaan (aansluitingen op de Broeksestraat).

 

Drongelen

Burg. D.A. van der Schansstraat (bejaardenwoningen en kerk).

 

Meeuwen

Laan, Hoek en Ridder Van de Merwedestraat (kerken en bejaardenwoningen).

Artikel 2.4. Overige wegen

Door extreme weersomstandigheden kan het voorkomen dat ook alle overige wegen worden gestrooid. Dat zijn meestal woonstraten (in de kernen) en landbouwwegen (in het buitengebied) en tevens de wegen van bedrijventerreinen. Deze wegen staan niet in de routes vermeld. Zij worden curatief, dus achteraf, gestrooid en alleen dan, wanneer de hoofdroute, de fietspaden en de bijzondere locaties begaanbaar zijn en blijven.

Bij begrafenissen zal er zorg voor worden gedragen dat de toegangen naar de begraafplaatsen en de paden op de begraafplaatsen vrij toegankelijk zijn. Tevens zal dan extra aandacht worden geschonken aan de looproute’s naar de begraafplaatsen, vanaf de aula’s en kerkelijke gebouwen.

 

Hoofdstuk 3 Controle

De coördinator van gemeentewerken (buitendienst) en zijn assistenten zijn belast met een systematische controle van de gladheidbestrijding op de routes, zoals deze staan vermeld in het gladheidbestrijdingsplan.

Hoofdstuk 4 Wegmeubilair

Ten behoeve van de gladheidbestrijding is het noodzakelijk gedurende het strooiseizoen wegmeubilair (zoals afsluitpalen, hekken en fietssluizen) weg te nemen.

Na het strooi- en/of gladheidseizoen wordt het verwijderde meubilair teruggeplaatst.

Hoofdstuk 5 Voorlichting, communicatie en klachten

 

Voorlichting

 

Voor de duidelijkheid is het noodzakelijk om tijdens het winterseizoen de inwoners door middel van publicatie in het weekblad ‘‘Het Kontakt” onder de kolom ”Gemeentepagina Aalburg”, te informeren.

In deze publicatie dienen de volgende zaken aan de orde te komen:

 

 • ·

  de risico’s bij het deelnemen aan het verkeer bij gladheid;

 • ·

  welke wegen worden gestrooid;

 • ·

  dat het gladheidbestrijdingsplan met bijbehorende overzichtstekening ter inzage liggen in het gemeentehuis van Aalburg;

 • ·

  dat de gemeente een inspanningsverplichting heeft en geen resultaatverplichting;

 • ·

  indien de gemeente conform het gestelde in het gladheidsbestrijdingsplan heeft gehandeld, zij geen aansprakelijkheid aanvaardt voor schade ontstaan door gladheid;

 • ·

  de trottoirs worden niet gestrooid;

 • ·

  er wordt niet met zand gestrooid;

 • ·

  in de gemeente worden geen wegbebordingen aangebracht met de aanduiding “beperkt strooigebied”;

 • ·

  er wordt geen zout verkocht c.q. beschikbaar gesteld aan particulieren;

 • ·

  t.b.v. (geclusterde) bejaardenwoningen wordt zout beschikbaar gesteld aan toegewezen coördinatoren c.q. dienstverleners;

 • ·

  wijzen op de noodzaak de stoep voor de deur te vegen;

 • ·

  wijzen op het meldpunt voor klachten;

 • ·

  publicatie plaatsen op de website van Aalburg

 

Communicatie

Het gladheidbestrijdingsplan wordt toegezonden aan:

 

 • ·

  politie;

 • ·

  brandweer;

 • ·

  ambulancedienst;

 • ·

  dokterspraktijken.

 

Klachten

Voor de gladheidbestrijding wordt een klachtenregister bijgehouden. Waar mogelijk zullen de klachten het volgende seizoen in het gladheidbestrijdingsplan worden verwerkt.

 

Tiny Kolsters, Coördinator gemeentewerken,

27 september 2016

 

Bijlage Plan van aanpak strooiroutes 2016-2017

Strooiroutes plan van aanpak