Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Breda

Besluit van de burgemeester van de gemeente Breda houdende regels met betrekking tot leefklimaat Gebiedsaanwijzing horeca woon- en Leefklimaatregeling 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBreda
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de burgemeester van de gemeente Breda houdende regels met betrekking tot leefklimaat Gebiedsaanwijzing horeca woon- en Leefklimaatregeling 2016
CiteertitelGebiedsaanwijzing horeca woon- en Leefklimaatregeling 2016
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt artikel 2 van gebiedsaanwijzing en beleidsregeling woon- en leefklimaat regeling 2014.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. art. 174 Gemw
 2. afdeling 7a APV Breda 2014
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-10-2016nieuwe regeling

07-10-2016

Gemeenteblad 2016, 146775

44871

Tekst van de regeling

Intitulé

Gebiedsaanwijzing horeca woon- en Leefklimaatregeling 2016

De burgemeester van Breda,

Gelet op het bepaalde in artikel 174 Gemeentewet en afdeling 7a (woon en leefklimaat) van de Algemene Plaatselijke Verordening Breda 2014;

Overwegende dat:

 

 • In de Algemene Plaatselijke Verordening Breda 2014 de mogelijkheid is opgenomen voor de burgemeester om gebieden aan te wijzen, ter bevordering, dan wel ter voorkoming van verdere aantasting, van het woon- en leefklimaat, waar de bepalingen van afdeling 7a van toepassing zijn;

 • Bepaalde inrichtingen, gelet op de functie, openingstijden en de bezoekers eerder aantasting van het woon- en leefklimaat veroorzaken;

 • In een aantal gebieden er sprake is van een situatie waarbij het woon- en leefklimaat is aangetast dan wel concreet aangetast dreigt te worden of mogelijk aangetast gaat worden;

 • Het wenselijk is op deze gebieden de bepalingen van afdeling 7a van de Algemene Plaatselijke verordening Breda 2014 van toepassing te verklaren;

 

Besluit:

 • op grond van artikel 2:19 van de Algemene Plaatselijke verordening Breda 2014 de volgende gebieden aan te wijzen waar de bepalingen van afdeling 7a van de Algemene Plaatselijke Verordening Breda 2014 van toepassing zijn;

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder verordening: De Algemene Plaatselijke Verordening Breda 2014

Artikel 2 Aanwijzing gebieden

Overeenkomstig artikel 2:19 van de verordening de volgende straten worden aangewezen als gebied, waarop de verbodsbepaling van artikel 2:20 van de verordening van toepassing is:

 • a.

  Boschstraat, Korte Boschstraat, Mauritsstraat, Sophiastraat

 • b.

  Haagdijk, Nieuwe Haagdijk, Haagweg (voor het gedeelte gelegen tussen de Tramsingel en de Heuvelstraat/Tuinzigtlaan), Schorsmolenstraat, Nijverheidssingel, Sluissingel, Nieuwe Huizen;

 • c.

  Charleroistraat,

 • d.

  Brabantplein,

 • e.

  Epelenberg, Hoogeind,

 • f.

  Lage Kant, Marterring

 • g.

  Planciusplein

 • h.

  Mgr. Nolensplein,

 • i..

  Willemstraat, Stationsplein

 • j.

  Belcrumweg, Speelhuislaan (deel tussen Terheijdenseweg en Belcrumweg), Industriekade en Oude Terheijdenseweg;

 • k.

  Teteringsedijk en Hoge Steenweg (beide straten wat betreft deel tussen Doornboslaan en Beverweg)

 • l.

  Christiaan Huygensstraat, Edisonstraat, Edisonplein, Buys Ballotstraat,

 • m.

  Baliëndijk, Zustersveld, Abdijstraat,

 • n.

  de binnenstad voor wat betreft de straten Haven, Potkanstraat, Schoolstraat, Visserstraat, Tolbrugstraat, Vismarktstraat, Havermarkt, Reigerstraat, Torenstraat, Kerkplein, Catharinastraat (deel tussen Reigerstraat en Sint Annastraat), Sint Annastraat, Molenstraat, Grote Markt, Ridderstraat, Veemarktstraat (deel tussen de Grote Markt tot en met Veemarktstraat tot en met pandennummers 42 en tot en met hoekpand Sint Annastraat2/Veemarktstraat), Halstraat, Sint Janstraat, Kraanstraat (horecaboot), Keizerstraat 101, Karnemelkstraat, Oude Vest en Houtmarkt.

Artikel 3 Slotbepaling

 • 1.

  Dit aanwijzingsbesluit kan worden aangehaald als Gebiedsaanwijzing horeca woon en leefklimaatregeling 2016.

 • 2.

  Dit aanwijzingsbesluit treedt in werking een dag nadat zij is bekendgemaakt onder gelijktijdige intrekking van artikel 2 in de huidige op 10 december 2014 vastgestelde gebiedsaanwijzing en beleidsregeling woon- en leefklimaat regeling 2014.

Breda, 7 oktober 2016

Dr. P.F.G. Depla