Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
IJsselstein

Aanwijzingsbesluit cameratoezicht IJsselstein

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieIJsselstein
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit cameratoezicht IJsselstein
CiteertitelAanwijzingsbesluit cameratoezicht IJsselstein
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 151c van de Gemeentewet, 2.77 Algemene plaatselijke verordening IJsselstein 2016 en artikel 3 Politiewet 2012

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-10-201606-03-2019Onbekend

29-09-2016

Onbekend

363494

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit cameratoezicht IJsselstein

Aanwijzingsbesluit cameratoezicht IJsselstein

De burgemeester van IJsselstein;

 

overwegende:

 

dat de burgemeester overeenkomstig artikel 151c  van de Gemeentewet en artikel 2.77 Algemene plaatselijke verordening IJsselstein 2016 kan besluiten tot plaatsing van camera's voor een bepaalde duur ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats in het kader van de handhaving van de openbare orde;

 

dat het cameratoezicht in de hierna genoemde gebieden voldoet aan de eisen die artikel 151c  van de Gemeentewet stelt aan het instellen van cameratoezicht ;

 

dat de belangen van openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en van strafbare feiten en de veiligheid in het onderhavige geval zwaarder wegen dan het individuele belang van de burgers ;

 

dat de duur van de aanwijzing en de omvang van het gebied proportioneel zijn in relatie tot het beoogde legitieme doel;

 

dat het aanwijzen van deze gebieden als gebieden met cameratoezicht zal bijdragen aan het verhogen van de veiligheid;

 

gelet op het bepaalde in artikel 151c van de Gemeentewet, 2.77 Algemene plaatselijke verordening IJsselstein 2016  en artikel 3 Politiewet 2012;

 

besluit:

 

 

 • .

  De volgende gebieden aan te wijzen als gebieden waar, met ingang van inwerkingtreding van dit besluit, met camera's toezicht wordt gehouden: 

  Locatie Televisiebaan ter hoogte van Studio 10

   

  Locatie Televisiebaan ter hoogte van de kruising met De Poortdijk

   

  Locatie Journaalpad

   

  Locatie Het Podium

   

  Locatie brug Overtoom- Benschopperstraat

   

  Locatie Voorstraat- Kerkstraat – Walstraat

   

  Locatie Voorstraat – Weidestraat – Schuttersgracht

   

  Locatie Vingerhoekhof

   

  Locatie brug over de IJssel

   

  Locatie De Plaats – Weidestraat – Benschopperstraat – Kloosterstraat – Utrechtsestraat

   

  Locatie Basiliekpad - tramhalte

   

 • .

  Inzake de aangewezen gebieden worden de beelden live uitgekeken indien nodig in verband met handhaving van de openbare orde.  

 • .

  De camerabeelden 24 uur per dag worden opgenomen en opgeslagen. 

 • .

  De opgenomen beelden worden bekeken indien sprake is van verstoring van de openbare orde, klachten, strafbare feiten of een aangifte. 

 • .

  De beelden worden bekeken door daarvoor bevoegde personen.

 

 • .

  De opgenomen beelden worden ten hoogste 28 dagen bewaard.

 

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking en geldt tot 2 januari 2018.

 

IJsselstein, 29 september 2016.

De burgemeester van IJsselstein,

Mr. P.J.M. van Domburg