Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Houten

Aanwijzingsbesluit verbod drankgebruik op de openbare weg

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHouten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit verbod drankgebruik op de openbare weg
CiteertitelAanwijzingsbesluit verbod drankgebruik op de openbare weg
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit besluit is opgenomen in de besluitenlijst van het college van 26 maart 2002.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

APV

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-03-2002nieuwe regeling

22-03-2002

't Groentje

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit verbod drankgebruik op de openbare weg

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten heeft op 22 maart 2002 het volgende besluit genomen:

 

UITBREIDING VERBOD DRANKGEBRUIK OP DE OPENBARE WEG

 

1  

opnieuw uitvoering geven aan artikel 2.4.8 van de Algemene Plaatselijke

Verordening Houten en de gebieden uitbreiden waar drankgebruik op de weg

verboden is;

2

als gebieden bedoeld in artikel 2.4.8 van de APV aanwijzen:

 • -

  het gehele gebied binnen de bebouwde kom van de kern Houten;

 • -

  alle vrij toegankelijke schoolpleinen in de gemeente;

3  

de uitbreiding van het verbod gaat direct in na aanplakking van het verbod op

het publicatiebord aan de buitenzijde van het gemeentehuis, doch uiterlijk 22

maart 2002 om 18.00 uur;

4  

commissie Bestuur en Veiligheid informeren over besluitvorming;

5  

besluit openbaar maken door middel van:

 • -

  aanplakking op publicatiebord gemeentehuis;

 • -

  aanplakking op gebouw Chipolata;

 • -

  verstrekken van meerdere kopieën van het besluit aan de politie Houten (kantoor Houten);

 • -

  publicatie in het Houtens Nieuws van woensdag 27 maart 2002;

6  

dit parafenbesluit is genomen op 22 maart 2002;

7

t.z.t. een voorstel aan college voorleggen waarbij het effect van dit besluit

wordt geëvalueerd.