Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Elburg

Toolbox terrassenbeleid Vesting en Haven gemeente Elburg

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieElburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingToolbox terrassenbeleid Vesting en Haven gemeente Elburg
CiteertitelToolbox terrassenbeleid Vesting en Haven gemeente Elburg
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpinrichting terrassen, terras

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

art. 2:28 lid 6 Algemene plaatselijke verordening

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-07-2016nieuwe regeling

12-07-2016

Gemeenteblad 2016, nr. 97374

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Toolbox terrassenbeleid Vesting en Haven gemeente Elburg

De burgemeester der gemeente Elburg;

Gelet op de artikel 2:28, zesde lid van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Elburg;

b e s l u i t :

Vast te stellen de nadere regel “Toolbox terrassenbeleid Vesting en Haven gemeente Elburg”

Artikel 1 Zitmeubelen

Zitmeubelen

Valt onder Terrasvergunning(toeristenseizoen)

(lig)Stoelen, tafels en banken die direct en makkelijk verplaatsbaar zijn, zijn toegestaan.Om het openkarakter van de terrassen te waarborgen mogen de rugleuningen van terrasmeubilair niet hoger zijn dan 100 cm.De afmeting van terrasbanken mogen niet groter zijn dan 220 bij 80 cm en niet aan elkaar bevestigd worden.

Materiaalgebruik is vrijgegeven, de kleurstelling dient terughoudend, natuurlijk, rustig en niet schreeuwerig te zijn. Te denken valt aan de historische kleuren donkerrood, oudgeel, donkerblauw, donkergroen, oudgrijs en zwart.

 

Valt onder de Omgevingsvergunning

Zitmeubilair, welke bevestigd is aan het pand en/of groter zijn dan 220 bij 80 cm, is vergunningplichtig.

 

Voorbeelden en kleuren

zie bijlage

Artikel 2 Parasols

Parasols

Valt onder Terrasvergunning(toeristenseizoen)

Parasols die direct en makkelijk verplaatsbaar zijn, zijn toegestaan. Wel één kleurgebruik per terras.

De parasols moeten binnen de oppervlakte van het terras worden opgesteld. Parasols dienen te allen tijde te kunnen worden ingeklapt en/of worden opgedraaid; - De kleurstelling van de parasols dient terughoudend, rustig en niet schreeuwerig te zijn. Te denken valt aan de historische kleuren donkerrood, oudgeel, donkerblauw, donkergroen, oudgrijs en zwart.

 

Valt onder Omgevingsvergunning

De parasols en andere zonweringen over het terras, welke bevestigd zijn aan het pand en/of permanente bevestiging in de grond, zijn vergunning plichtig

Omgevingsvergunning

 

Voorbeelden en kleuren

zie bijlage

Artikel 3 Reclame

Reclame

Valt onder Terrasvergunning(toeristenseizoen)

Het is toegestaan de naam, het logo/beeldmerk van het horecabedrijf of een product dat wordt verkocht op de terrasafscheidingen en/of de volant (randen) van de parasols te voeren. Kleur van de reclame is vrijgegeven. Afmeting maximaal 50% van de oppervlakte van de volant van de parasol en terrasafscheiding.

 

Valt onder Omgevingsvergunning

Logo/beeldmerk groter dan 50% van de oppervlakte is niet toegestaan

Omgevingsvergunning

 

Voorbeelden en kleuren

zie bijlage

Artikel 4 Terrasafscheidingen

Terrasafscheidingen

Valt onder Terrasvergunning(toeristenseizoen)

Losse terrasafscheidingen die direct en makkelijk verplaatsbaar zijn, zijn toegestaan en mogen niet hoger zijn dan 80 cm. Materiaalgebruik is vrijgegeven, de kleurstelling dient terughoudend, natuurlijk, rustig en niet schreeuwerig te zijn. Te denken valt aan de historische kleuren donkerrood, oudgeel, donkerblauw, donkergroen, oudgrijs en zwart.

 

Valt onder Omgevingsvergunning

Alle terrasafscheidingen, welke bevestigd zijn aan het pand en/of grond en permanent aanwezig zijn of losstaand hoger dan 80 cm, zijn vergunning plichtig.

Omgevingsvergunning

 

Voorbeelden en kleuren

zie bijlage

Artikel 5 Terrasverwarming

Terrasverwarming

Valt onder Terrasvergunning(toeristenseizoen)

Losse terrasverwarming op zowel gas als elektra is toegestaan. De terrasverwarming moet zijn voorzien van het algemeen CE keurmerk.

Valt onder Omgevingsvergunning

Vaste terrasverwarming op zowel gas als elektra is vergunning plichtig. De terrasverwarming moet zijn voorzien van het algemeen CE keurmerk.

Voorbeelden en kleuren

zie bijlage

Artikel 6 Overig

Overig

Valt onder Terrasvergunning(toeristenseizoen)

Kleine voorwerpen zoals beelden, plantenbakken en potten zijn toegestaan binnen de belijning van het terras.

Valt onder OmgevingsvergunningSpandoeken, vlonders en overkappingen zijn niet toegestaan (zie ook het “Aanwijzingsbesluit vergunningsvrij gebruik openbare weg” op www.elburg.nl).

Voorbeelden

zie bijlage

Aldus besloten door de burgemeester der gemeente Elburg, 12 juli 2016, F.A. de Lange