Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Stichtse Vecht

Beleidsnota Integraal Beheer Openbare Ruimte 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStichtse Vecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsnota Integraal Beheer Openbare Ruimte 2017
CiteertitelBeleidsnota Integraal Beheer Openbare Ruimte 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageBeleidsnota IBOR

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-09-201606-07-2016Nieuwe regeling

05-07-2016

Vechtstroom, 14-9-2016

Beleid

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsnota Integraal Beheer Openbare Ruimte 2017

De raad van de gemeente Stichtse Vecht,

 

Gelet op:

- het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 mei 2016;

- de bespreking in de commissie Fysiek Domein van 7 juni 2016;

Besluit

 

De uitgangspunten en beleidskaders van de Nota Integraal Beheer Openbare Ruimte 2017 e.v. vast te stellen.

 

5 juli 2016

Griffier Voorzitter