Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Albrandswaard

Aanwijzingsbesluit Verboden drankgebruik Albrandswaard 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAlbrandswaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit Verboden drankgebruik Albrandswaard 2016
CiteertitelAanwijzingsbesluit Verboden drankgebruik Albrandswaard 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlagePlattegronden

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening 2010, art. 2:48, eerste lid

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-09-2016Nieuwe regeling

28-07-2016

Onbekend.

1121579

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit inzake Verboden drankgebruik Algemene Plaatselijke Verordening Albrandswaard 2016

Burgemeester en wethouders van Albrandswaard,

Overwegende dat

 • -

  het ingevolge artikel 2:48, lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening Albrandswaard 2010 (hierna: APV) het verboden is op een openbare plaats, die deel uitmaakt van een door het college aangewezen gebied, alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben;

 • -

  het gebruik van alcohol op straat overlast veroorzaakt;

 • -

  de overlast onder andere bestaat uit het overlast gevend gedrag in die buurt, zoals onder andere hinderlijk aanwezig zijn in de openbare ruimte, baldadigheid, plegen van vernielingen, lastig vallen van personen, verontreiniging en intimiderend gedrag;

 • -

  er hiermee reden bestaat om gebruik te maken van de bevoegdheid van artikel 2:48, lid 1 van de APV;

 • -

  het wenselijk is om de politie en de gemeentelijke Boa’s in staat te stellen om tegen het gebruik van alcohol in de openbare ruimte op te treden in preventieve en repressieve sfeer;

gelet op artikel 2:48, lid 1 van de APV, zoals vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 22 februari 2010 en in werking getreden op 16 april 2010;

BESLUITEN

 • 1.

  aan te wijzen de volgende gebieden: Albrandswaardsedijk te Poortugaal, Winkelcentrum Poortugaal, Emmastraat te Poortugaal, Winkelcentrum Rhoon, Park van Rhoon, Winkelcentrum Hof van Portland en de omgeving van de Scholencampus te Portland. Zoals aangegeven op de bij dit besluit bijgevoegde gewaarmerkte kaart.

 • 2.

  te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag na bekendmaking;

 • 3.

  te bepalen dat dit besluit kan worden aangehaald als “Aanwijzingsbesluit Verboden drankgebruik Albrandswaard 2016”.

Aldus vastgesteld op

28-07-2016,

door het College van Burgemeester en Wethouders, namens burgemeester en wethouders van Albrandswaard

de loco-secretaris

Dhr. D. Molde

burgemeester

Drs. Jan Pieter J. Lokker