Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Belastingsamenwerking Rivierenland

Elektronisch BSR-blad 2016-3

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBelastingsamenwerking Rivierenland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingElektronisch BSR-blad 2016-3
CiteertitelElektronisch BSR-blad 2016-3
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBekendmaking

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Vergadering MT

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeenschappelijke regeling BSR

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-08-2016nieuw

26-07-2016

website BSR

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Elektronisch BSR-blad nummer 3, 29 juli 2016

 

Officiële bekendmaking

De directeur van BSR maakt bekend dat zij in de vergadering van het MT van BSR d.d. 26 juli 2016 een ondermandaat besluit heeft genomen, waarbij de aan haar in het kader van de uitvoering van de Wet Bag gemandateerde taken heeft ondergemandateerd aan de “Specialist Externe en Interne Dienstverlening” alsmede aan de “medewerkers producten en diensten”. Tevens heeft zij besloten dat dit ondermandaat niet verder in ondermandaat kan worden gegeven.

Voornoemd ondermandaatbesluit treedt per 1 augustus 2016 in werking. Het besluit is op de website van BSR geplaatst en ligt ter inzage op het kantoor van BSR aan De Blomboogerd 1, 4003 BX te Tiel. Op verzoek kan kosteloos een afschrift van het besluit worden opgevraagd bij het dagelijks bestuur van BSR (Postbus 18, 4000 AA Tiel).