Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Neder-Betuwe

Overig besluit van algemene strekking van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Neder-Betuwe houdende regels betreffende losloopgebieden voor honden Aanwijzingsbesluit losloopgebieden voor honden 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNeder-Betuwe
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingOverig besluit van algemene strekking van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Neder-Betuwe houdende regels betreffende losloopgebieden voor honden Aanwijzingsbesluit losloopgebieden voor honden 2016
CiteertitelAanwijzingsbesluit losloopgebieden voor honden 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlagePlattegronden

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

art. 2:57 lid 2 Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Neder-Betuwe

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-08-2016nieuwe regeling

18-07-2016

Gemeenteblad 2016, 105490

Z/16/40602-INT/60950

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit losloopgebieden voor honden 2016

Het college van de gemeente Neder-Betuwe;

overwegende:

 

 • dat het college op grond van artikel 2.57, tweede lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Neder-Betuwe (APV) gebieden kan aanwijzen waar honden mogen verblijven en loslopen op een kennelijk als zodanig ingerichte speelweide;

 • dat deze zogenoemde losloopvelden of hondenspeelvelden op verzoek van inwoners zijn ingericht

 

B E S L U I T :

 • 1.

  de volgende gebieden aan te wijzen waarin het verbod uit artikel 2:57 aanhef en onder a. en b. niet van toepassing is binnen het daartoe met een hekwerk afgebakend terrein:

  • A.

   Dodewaard, locatie Gieser Wildeman

  • B.

   Echteld, locatie Kerkeland (naast pad tussen voetbalveld en trapveld)

  • C.

   Kesteren, locatie Adriaan van Ostadestraat

  • D.

   Ochten, locatie Cuneraweg

  • E.

   Opheusden, locatie Hazelaarstraat

   zoals aangetekend op bijbehorende plattegronden, bijlagen A t/m E

 • 2.

  dat dit besluit in werking treedt een dag na publicatie op de digitale wettenbank overheid.nl;

 • 3.

  dat dit besluit kan worden aangehaald als: “Aanwijzingsbesluit losloopgebieden voor honden 2016” (artikel 2.57 APV).

Besloten in de B & W-vergadering van

de secretaris a.i.,

drs. M.G.J. Nijhuis-Quanjel de burgemeester,

ir. C.W. Veerhoek

Bijlagen: plattegronden 1 t/m 5  

Plattegronden