Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Utrecht (Utr)

Beleidsregel inzake handhaving wet- en regelgeving met betrekking tot bouwen en slopen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUtrecht (Utr)
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel inzake handhaving wet- en regelgeving met betrekking tot bouwen en slopen
CiteertitelBeleidsregel Handhavingstrategie Bouwen en slopen Gemeente Utrecht
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpbouwen en slopen
Externe bijlageHandhavingstrategie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-08-2013Onbekend

27-08-2013

Gemeenteblad

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel inzake handhaving wet- en regelgeving met betrekking tot bouwen en slopen

 

 

Gemeente Utrecht Beleidsregel inzake handhaving wet- en regelgeving met betrekking tot bouwen en slopen.

(Besluit van b. en w. d.d. 27 augustus 2013 )

Het college van burgemeester en wethouders van Utrecht;

Overwegende

  • -

    Dat het college op basis van het Besluit Omgevingsrecht wettelijk verplicht is om handhavingsbeleid vast te stellen en te publiceren.

  • -

    Dat het college op 2 februari 2010 de 'Handreiking handhavingstrategie openbare en bebouwde ruimte' heeft vastgesteld, waarin bepaald is dat het handhavingsbeleid per domein wordt vastgesteld.

  • -

    Dat het college door het vaststellen van de 'Handhavingstrategie Bouwen en slopen Utrecht' inzichtelijk maakt welke prioriteiten gesteld worden en welke instrumenten zij inzet bij het toezicht op de naleving van wet- en regelgeving op het gebied van bouwen en slopen.

BESLUIT :

1.vast te stellen de bijgevoegde:

BELEIDSREGEL Handhavingstrategie Bouwen en slopen Gemeente Utrecht

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht op 27 augustus 2013

De secretaris, De burgemeester,

Drs. M.R. Schurink Mr. A. Wolfsen

Handhavingstrategie