Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Grootegast

Besluit tot gebiedsaanwijzing alcoholverbod Grootegast

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGrootegast
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit tot gebiedsaanwijzing alcoholverbod Grootegast
CiteertitelBesluit tot gebiedsaanwijzing alcoholverbod Grootegast
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageKaart bij gebiedsaanwijzing alcoholverbod Grootegast.pdf

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening Grootegast, art. 2.4.8, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-08-201601-01-2021nieuwe regeling

19-07-2016

Gemeenteblad 2016, 101297

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit tot gebiedsaanwijzing alcoholverbod Grootegast

Besluit tot gebiedsaanwijzing alcoholverbod Grootegast

 

Burgemeester en wethouders van Grootegast,

 

Overwegende dat op bepaalde plaatsen in Grootegast regelmatig overlast veroorzaakt wordt door met name (groepen) jongeren, die op verschillende plekken alcoholhoudende dranken nuttigen en voor veel overlast in de omgeving zorgen;

 

overwegende dat deze problematiek zich met name voordoet in en rond de Hoofdstraat, het Marktplein, het Abel Tasmanplein en de Notoaristuun;

 

overwegende dat het wenselijk is voor deze gebieden een verbod uit te vaardigen om alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flesjes en blikjes met dergelijke drank bij zich te hebben;

 

gelet op artikel 2.4.8 eerste lid van de Algemene plaatselijke verordening Grootegast, op grond waarvan het verboden is op de weg, die deel uitmaakt van een door het college aangewezen gebied, alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben;

 

gezien het advies van de Politie, basisteam Ommelanden West;

BESLUITEN

 • 1.

  Als gebied waarop het verbod van artikel 2.4.8 eerste lid van de Algemene plaatselijke verordening Grootegast van toepassing is wordt het gebied aangewezen zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart.

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als Besluit tot gebiedsaanwijzing alcoholverbod Grootegast

 • 3.

  Dit besluit treedt in werking op 1 augustus 2016

   

Grootegast, 19 juli 2016

Burgemeester en wethouders van Grootegast,

E. Paré, secretaris M. de Haan, loco-burgemeester