Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
De Ronde Venen

Aanwijzingsbesluit landmeter Wet bag De Ronde Venen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDe Ronde Venen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit landmeter Wet bag De Ronde Venen
CiteertitelAanwijzingsbesluit landmeter Wet bag De Ronde Venen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet basisregistraties adressen en gebouwen, artikel 8

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-07-2016nieuwe regeling

12-07-2016

Gemeenteblad, nr. 97299 18 juli 2016

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit landmeter Wet bag De Ronde Venen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen;

Gelet op artikel 8 van de basisregistraties adressen en gebouwen (Wet bag);

Overwegende dat de gemeente De Ronde Venen en openbaar lichaam Duo+ te Ouderkerk aan de Amstel een dienstverleningsovereenkomst hebben gesloten met betrekking tot het beheer van de Basisregistratie Grootschalige Topografie en andere object- en ruimte gerelateerde (basis)registraties en geometrie;

Overwegende dat het in het kader van deze dienstverleningsovereenkomst wenselijk is een medewerker van Duo+ aan te wijzen als ambtenaar die belast is met het vaststellen van geometrie in het kader van de Wet bag;

 

B e s l u i t :

 

De landmeter van Duo+ aan te wijzen als ambtenaar die is belast met de vaststelling van de definitieve geometrie van panden en verblijfsobjecten, zoals bedoeld in artikel 8 van de Wet bag.

Te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag na die van de bekendmaking.

 

Mijdrecht, 12 juli 2016

Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen,

De secretaris, de burgemeester,

Lilian Schreurs Maarten Divendal