Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goeree-Overflakkee

Aanwijzingsbesluit openlijk drankgebruik Goeree-Overflakkee

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoeree-Overflakkee
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit openlijk drankgebruik Goeree-Overflakkee
CiteertitelAanwijzingsbesluit openlijk drankgebruik Goeree-Overflakkee
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Vervangt Aanwijzingsbesluit openlijk drankgebruik Goeree-Overflakkee, vastgesteld op 26 februari 2013

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening Goeree-Overflakee

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-07-2013nieuwe regeling

02-07-2013

Groot Goeree-Overflakkee d.d. 9 juli 2013

Z-13-02604/1211

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit openlijk drankgebruik Goeree-Overflakkee

Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee;

 

overwegende, dat het gewenst is vanuit een oogpunt van openbare orde nadere regels vast te stellen door het aanwijzen van bepaalde plaatsen waardoor zowel de politie als de gemeente een instrument hebben om handhavend op te kunnen treden en feitelijk overlastgevend en escalerend gedrag als gevolg van drankgebruik te voorkomen;

 

gelet op het bepaalde in artikel 2:48 van de Algemene plaatselijke verordening Goeree-Overflakkee en de sfeerrapportages van de politie Rotterdam-Rijnmond;

 

besluiten

-in te trekken het bij besluit van 26 februari 2013 vastgestelde aanwijzingsbesluit Besluit openlijk drankgebruik

 

vast te stellen het navolgende Besluit openlijk drankgebruik Goeree-Overflakkee

Artikel 1 Aan te wijzen plaatsen

De volgende openbare plaatsen en/of gebieden worden aangewezen waar het verboden is alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben:

 • A.

  Algemeen:

  • 1.

   het gebied rond alle horecagelegenheden, binnen de gemeente Goeree-Overflakkee, met een straal van 100 meter daaromheen;

  • 2.

   het gebied rond alle supermarkten, binnen de gemeente Goeree-Overflakkee, met een straal van 100 meter daaromheen;

  • 3.

   het gebied rond alle jeugd ophoud plaatsen (JOP), binnen de gemeente Goeree-Overflakkee, met een straal van 100 meter daaromheen;

  • 4.

   het gebied rond alle bushaltes en abri’s, binnen de gemeente Goeree-Overflakkee, met een straal van 100 meter daaromheen;

  • 5.

   het gebied rond alle schoolpleinen, gelegen binnen de gemeente Goeree-Overflakkee, met een straal van 100 meter daaromheen;

  • 6.

   het gebied rond alle speeltuinen en speelplaatsen, gelegen binnen de gemeente Goeree-Overflakkee, met een straal van 100 meter daaromheen;

 • B.

  Middelharnis:

  • 1.

   het winkelgebied D’n Diek met hierin opgenomen het Beneden Zandpad, Westdijk, Kerkepad, Zandpad, het Spui / Spuiplein, het Gedempt Kanaal, het Diekhuusplein, de bijliggende parkeergelegenheden alsmede een straal van 200 meter daaromheen;

  • 2.

   het horecagebied gelegen aan de Kaai, Spuistraat en het Vingerling alsmede een straal van 100 meter daaromheen;

  • 3.

   het gebied rond het Jeugd Activiteiten Centrum gelegen aan de Molenweg te Middelharnis, met een straal van 100 meter daaromheen;

  • 4.

   het gebied op en rond de stranden gelegen aan het Havenhoofd nabij de Oosthavendijk, met een straal van 100 meter daaromheen;

 • C.

  Sommelsdijk:

  • 1.

   het gebied rond sportcomplex "De Staver" en het parkeerterrein gelegen aan de Olympiaweg te Sommelsdijk, met een straal van 100 meter daaromheen;

  • 2.

   de parkeerplaatsen ter hoogte van de Prinsesselaan en Koningin Julianaweg;

 • D.

  Nieuwe-Tonge: het gebied in en rondom de haven van Battenoord gelegen aan de Battenoordsedijk, Battenoord, met een straal van 100 meter daaromheen;

 • E.

  Stad aan ’t Haringvliet: de haven van Stad aan ‘t Haringvliet gelegen aan de Zeedijk en de Haven, met een straal van 100 meter daaromheen;

 • F.

  Goedereede, Goedereede Havenhoofd en Ouddorp:

  • 1.

   het centrum en de omgeving haven, Noord en Zuidzijde Haven, de bijliggende parkeergelegenheden alsmede een straal van 100 meter daaromheen;

  • 2.

   parkeerplaats en ingang van het gemeentehuis aan de Tramlijnweg, met een straal van 100 meter daaromheen;

  • 3.

   het gebied bij de voetbalkooi aan de Doelweg te Goedereede, met een straal van 100 meter daaromheen;

  • 4.

   het gebied van het centrum van Ouddorp gelegen op en tussen de wegen Molenweg, Hofdijksweg, Broekweg, Stationsweg, Weststraat, Dorpstienden, Duinkerkerweg en Molenblok;

  • 5.

   de diverse ‘campingroutes’ vanuit de horeca-inrichtingen in Ouddorp naar de campings in Ouddorp;

 • G.

  Stellendam:

  • 1.

   het ijsbaanterrein gelegen aan de Eendrachtsweg, Zwarteweg;

  • 2.

   het gebied rond het busstation en de omgeving van het Monument ‘Watersnood’ begrensd door de Eendrachtsweg, Zwarteweg, Brielsestraat, Eendrachtsedijk, Korteweg;

  • 3.

   het gebied in en rondom het winkelcentrum op het Oranjeplein, begrensd door de Prinses Beatrixstraat, Prinses Marijkestraat, Haagstraat, Schoolstraat;

 • H.

  Oude-Tonge: het gebied begrensd door Suisendijk, Kaai, Oostdijk, Molendijk, Voorstraat, Dabbestraat, Dabbehof, Oost-Achterweg, Kerkring, Emmastraat, Wilhelminastraat, Willemstraat, carpoolterrein nabij de Capelleweg;

 • I.

  Ooltgensplaat: het gebied begrensd door de Van Weelstraat, Weespad, Stoofstraat, Zuid-Achterdijk, Nieuwstraat, Sportlaan, Steigerdijk, carpoolterrein nabij de Schaapsweg;

 • J.

  Den Bommel: het gebied begrensd door de Voorstraat, Bosdreef, Boven-Oostdijk, Schaapsweg;

 • K.

  Achthuizen: het gebied begrensd door de Kloosterstraat, Pastoriestraat, Achthuizensedijk, Bommelsedijk, Tramdijk.

 • L.

  Dirksland:

  • 1.

   Het gebied begrensd door de Philipshoofjesweg, de Tuinstraat, de Kaai en de Burgemeester C. Zaaijerlaan en Molenzicht. Hierbij zijn in ieder geval inbegrepen de speeltuin aan de Tuinstraat en de gehele survivalbaan gelegen tegenover Molenzicht;

  • 2.

   Het Dirkslandse Sas gelegen tussen de West- en Oosthavendijk binnen een straal van 100 meter gerekend vanaf de sluis van ’t Sasje.

 • M.

  Herkingen: De Jachthaven van Herkingen en een straal van 100 meter daaromheen.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na die van zijn bekendmaking.

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als Aanwijzingsbesluit openlijk drankgebruik Goeree-Overflakkee.

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders

van de gemeente Goeree-Overflakkee op 2 juli 2013.

de secretaris, de loco- burgemeester,

Drs. B. Marinussen F. Tollenaar,