Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leidschendam-Voorburg

Algemeen delegatiebesluit gemeente Leidschendam-Voorburg

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeidschendam-Voorburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAlgemeen delegatiebesluit gemeente Leidschendam-Voorburg
CiteertitelAlgemeen delegatiebesluit gemeente Leidschendam-Voorburg
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 156, lid 1
 2. Algemene wet bestuursrecht, Afdeling 10.1.2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-07-201612-10-2019nieuwe regeling

08-06-2016

Gemeenteblad 2016, 95849

1531943 / 1544436

Tekst van de regeling

Intitulé

Algemeen delegatiebesluit gemeente Leidschendam-Voorburg

De raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg;

gezien het voorstel van het college van d.d. 12 april 2016, (1531943)

gelet op artikel 156 van de Gemeentewet en Afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

besluit:

 

 • I.

  Vast te stellen het bij dit besluit gevoegde “Algemeen delegatiebesluit gemeente Leidschendam-Voorburg”;

 

 • II.

  In te trekken de delegatiebesluiten van 31-1-2006, 13-11-2007, 26-6-2012 en 1-10-2013.

 

 • III.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na de dag van bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg van 8 juni 2016.

de griffier, de voorzitter

mr. G.A. van Egmond , drs. J.W. van der Sluijs

Bijlage Algemeen delegatiebesluit gemeente Leidschendam-Voorburg

 

(behorende bij het raadsbesluit van 8 juni 2016)

 

 

 

Nr.

 

Omschrijving en wettelijke basis van de gedelegeerde bevoegdheid

 

 

Voorschriften / beperkingen

 

1

 

Het beslissen op verzoeken om informatie naar aanleiding van besluiten van de gemeenteraad, als bedoeld in de Wet openbaarheid van bestuur

(Artikel 2, 5 en 6 Wet openbaarheid van bestuur)

 

Aan de delegatie is het voorschrift verbonden dat het college de beslissing op het Wob-verzoek zo spoedig mogelijk ter kennis van de gemeenteraad brengt.

 

 

2

 

Het verdagen of verder uitstellen van de beslissing op een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeenteraad

(Artikel 7:10, derde en vierde lid, Algemene wet bestuursrecht)

 

 

 

3

 

Het aanwijzen van een trouwlocatie als ‘huis der gemeente’ voor een huwelijksvoltrekking of partnerschapsregistratie

(Artikel 108, eerste lid, en artikel 147, tweede lid, Gemeentewet; Artikel 1:63 Burgerlijk wetboek en Artikel 5, eerste lid, Wet rechten burgerlijke stand)

 

 

 

4

 

Het onttrekken van een weg aan het openbaar verkeer

(Artikel 9, eerste lid, Wegenwet)

 

De delegatie is beperkt voor zover deze onttrekking voortvloeit uit of noodzakelijk is voor bouwplannen met voldoende bruikbare vergunningen, die niet meer geschorst kunnen worden.

 

 

5

 

Het benoemen of herbenoemen van de voorzitter en andere leden van de welstandscommissie

(Artikel 1, eerste lid, en artikel 12 b, vierde lid, Woningwet

 

 

Aan de delegatie is het voorschrift verbonden dat het college de raad informeert over een (her)benoeming.