Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sint-Michielsgestel

Woonvisie 2016 - 2021

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSint-Michielsgestel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWoonvisie 2016 - 2021
CiteertitelWoonvisie 2016 - 2021
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpGeen
Externe bijlageWoonvisie 2016 - 2021

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2016Nieuwe regeling

23-06-2016

Gemeenteblad 87092 (jaargang 2016), 30-06-2016

Raadsbesl. 23-06-2016, punt 10

Tekst van de regeling

Intitulé

Woonvisie 2016 - 2021

De raad van de gemeente Sint-Michielsgestel;

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 mei 2016;

 

gelet op de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

de Woonvisie 2016 - 2021 vast te stellen, met inbegrip van de keuze voor scenario 2.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Sint-Michielsgestel in zijn openbare vergadering van 23 juni 2016.

De raad voornoemd.

De griffier,

N.A. Hoogerbrug - van de Ven

De voorzitter,

mr. J.C.M. Pommer