Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bronckhorst

Aanwijzingsbesluit toezichthouders Participatieconsulenten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBronckhorst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit toezichthouders Participatieconsulenten
CiteertitelAanwijzingsbesluit toezichthouders Participatieconsulenten
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Participatiewet
  2. Wet inkomensevoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)
  3. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltlijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
  4. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  5. Jeugdwet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-201612-11-2019Nieuwe regeling

21-06-2016

Gemeenteblad, 2016, 87703 (30 juni 2016)

Z83032 BW16-02746

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouders Participatieconsulenten

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bronckhorst, nummer 02746;

 

overwegende, dat het noodzakelijk is om het aanwijzingsbesluit toezichthouder participatieconsulenten in overeenstemming te brengen met de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en minima- en tegemoetkoming kinderopvangregelingen;

 

gelet op artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

BESLUITEN:

 

1. In te trekken het besluit van 26 april 2011 (BW 11-05576) tot aanwijzing van de participatieconsulenten als toezichthouder WWB, WIJ, IOAW en IOAZ.

 

2. Aan te wijzen als toezichthouder voor de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en minima- en tegemoetkoming kinderopvangregelingen de participatieconsulenten L. Arends, K. Gerardts,

K. Remerie, S. Vidovic en J. Wierbos.

 

Dit besluit treedt in werking een dag na publicatie.

 

Hengelo, Gld 21 juni 2016

 

Burgemeester en wethouders van Bronckhorst,

de loco-secretaris, de burgemeester,

 

 

 

J.H. van Cranenburgh M. Besselink