Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHaarlemmerliede en Spaarnwoude
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen
CiteertitelBeleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlageBeleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wegenverkeerswet art. 18
  2. Besluit Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-06-201601-01-2019nieuwe regeling

31-05-2016

Digitaal Gemeenteblad, 8-6-2016

RUI 16/015

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen

De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude;

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 april 2016

Besluit:

 

Tot vaststelling van de beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 31 mei 2016

 

De griffier, De voorzitter,