Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rotterdam

Gebiedsaanwijzing Boulevard-Zuid

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRotterdam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGebiedsaanwijzing Boulevard-Zuid
CiteertitelGebiedsaanwijzing Boulevard-Zuid
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening precario- en reclamebelasting, art. 5, achtste lid

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-06-2016Nieuwe regeling

31-05-2016

gmb-2016-73170

Gemeenteblad 2016, nummer 92

Tekst van de regeling

Intitulé

Gebiedsaanwijzing Boulevard-Zuid

Gebiedsaanwijzing Boulevard-Zuid

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Gelezen het voorstel van de directeur Stadsontwikkeling Rotterdam van 31 mei 2016; BS16/00300;

gelet op het bepaalde in artikel 5, achtste lid van de Verordening precario- en reclamebelasting;

besluit vast te stellen:

Gebiedsaanwijzing Boulevard-Zuid

Artikel I

In het kader van het Boulevardfonds wordt een toeslag van € 200,00 geheven op de basistarieven precario- en reclamebelasting in het jaar 2017. Daartoe wordt het gebied Boulevard-Zuid bij openbaar te maken besluit aangewezen.

In dit aanwijzingsbesluit wordt verstaan onder Boulevard-Zuid de winkelstraten Beijerlandselaan en Groene Hilledijk ten noorden van het Sandelingplein, alsmede de Hilledijk tussen Putselaan en Slaghekstraat, de Strijensestraat, het gedeelte van de Slaghekstraat tussen Beverstraat en Polderlaan en het gedeelte van de Laantjesweg tussen Beijerlandselaan en Beverstraat. En daarnaast de nieuwe ‘Beijerlandse Brug’ (ter hoogte van Groningerstraat/Brabantseplein) met de nieuwe winkelpassage ‘Beijerlandse Passage’, tussen Beijerlandselaan en Brabantseplein.

Op de bij dit besluit behorende kaart is dit gebied nader aangeduid.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking doch niet eerder dan 1 januari 2017 en wordt aangehaald als: Gebiedsaanwijzing Boulevard-Zuid.

Aldus vastgesteld in de vergadering van

31 mei 2016.

De secretaris,

Ph.F.M. Raets

De burgemeester,

A.Aboutaleb

Dit gemeenteblad 2016, nummer 92, is uitgegeven op 1 juni 2016 en ligt op werkdagen van 8.30 tot 16.00 uur ter inzage bij het Bestuurlijk Informatiecentrum Rotterdam (BIR), locatie Stadswinkel Centrum, Coolsingel 40 (zijde Doelwater, tegenover hoofdbureau politie)

(Zie ook: www.bis.rotterdam.nl – Regelgeving of Gemeentebladen chronologisch)