Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goes

Welstandsnota gemeente Goes 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoes
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWelstandsnota gemeente Goes 2016
CiteertitelWelstandsnota gemeente Goes 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-05-2016Nieuwe regeling

18-05-2016

gmb-2016-62430

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Welstandsnota gemeente Goes 2016

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Goes maken bekend dat de gemeenteraad op 3 maart 2016 de Welstandsnota 2016 heeft vastgesteld. De Welstandsnota 2016 vervangt de Welstandsnota 2013. De aanleiding voor het vaststellen van de Welstandsnota 2016 is het besluit om de welstandsbeoordeling van bouwwerken niet meer te laten uitvoeren door de commissie ruimtelijke kwaliteit. Voortaan zal een ambtelijk toetsteam aan de hand van de criteria uit de welstandsnota beoordelen of wordt voldaan aan redelijke eisen van welstand.

In verband met deze nieuwe werkwijze is de welstandsnota tekstueel op detailniveau aangepast en zijn verwijzingen naar de commissie ruimtelijke kwaliteit verwijderd. Verder blijft de welstandsnota inhoudelijk onverminderd van kracht. Er wordt niet getoornd aan het ambitieniveau van de nota.

De Welstandsnota 2016 ligt ter inzage en is digitaal te raadplegen via http://www.goes.nl/in-de-gemeente/welstandsnota_44213/. De Welstandsnota 2016 treedt in werking op 19 mei 2016.

  

 

Goes,

18 mei 2016

Burgemeester en Wethouders van Goes,

de secretaris,

mr. H.E. Schild.

de burgemeester,

mr. L.J. Verhulst.