Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
RUD Zuid-Limburg

Ondermandaatbesluit Directeur RUD Zuid-Limburg bevoegdheden gemeente Heerlen (III)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRUD Zuid-Limburg
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingOndermandaatbesluit Directeur RUD Zuid-Limburg bevoegdheden gemeente Heerlen (III)
CiteertitelOndermandaatbesluit Directeur RUD Zuid-Limburg bevoegdheden gemeente Heerlen (III)
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpOndermandaat
Externe bijlageBIJLAGE ONDERMANDAAT-, SUBVOLMACHT- EN SUBMACHTIGINGSLIJST RUD Zuid-Limburg

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Afdeling 10.1.1. Awb

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-05-201609-05-2016nieuwe regeling (onder intrekking oude)

09-05-2016

Onbekend

2016/35810

Tekst van de regeling

Intitulé

Ondermandaatbesluit Directeur RUD Zuid-Limburg bevoegdheden gemeente Heerlen (III)

 

 

Ondermandaatbesluit Directeur RUD Zuid-Limburg bevoegdheden gemeente Heerlen (III)

 

2016/35810

 

De directeur van de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg

Gelet op:

  • -

    Het bepaalde in de afdelingen 10.1.1 en 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

  • -

    Het organisatiebesluit van de gemeente Heerlen d.d. 11 december 2012, tekstueel aangepast 5 juni 2013;

  • -

    Het Mandaatbesluit gemeente Heerlen aan Directeur Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg (III), ter vervanging van het mandaatbesluit gemeente Heerlen aan Directeur Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg d.d. 18 november 2014;

 

besluit:

 

binnen de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg aan de afdelingshoofden (a.i.) van de afdelingen Vergunningen, Toezicht en Handhaving respectievelijk Specialismen ondermandaat, subvolmacht respectievelijk submachtiging te verlenen overeenkomstig het bij dit besluit behorende – integrale - ondermandaat-, subvolmacht- en submachtigingslijst RUD Zuid-Limburg.

 

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt met terugwerkende kracht in werking op 9 mei 2016 en vervangt het Ondermandaatbesluit Directeur RUD Zuid-Limburg bevoegdheden gemeente Heerlen

(1steherziene versie).

 

Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als Ondermandaatbesluit Directeur RUD Zuid-Limburg bevoegdheden gemeente Heerlen (III).

 

Bekendmaking

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het publicatieblad van de gemeenschappelijke regeling.

 

 

Maastricht, 10 mei 2016.

 

 

mevr. mr. L.M. Kobes

Directeur van de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg

 

BIJLAGE ONDERMANDAAT-, SUBVOLMACHT- EN SUBMACHTIGINGSLIJST RUD Zuid-Limburg