Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Belastingsamenwerking Oost-Brabant

Aanwijzingsbesluit heffings-, invorderings- en WOZ-ambtenaar BSOB

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBelastingsamenwerking Oost-Brabant
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit heffings-, invorderings- en WOZ-ambtenaar BSOB
CiteertitelFiscaal aanwijzingsbesluit heffings-, invorderings- en WOZ-ambtenaar’
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. - artikel 123, derde lid, letter b en artikel 124, vijfde lid, letter a, van de Waterschapswet;
 2. - artikel 231, tweede lid, letter b en artikel 232, vierde lid, letter a, van de Gemeentewet;
 3. - artikel 1, tweede lid, van de Wet waardering onroerende zaken;
 4. - de artikelen 28, 29, 30 en 40 lid 12 van de gemeenschappelijke regeling;
 5. - artikel 1 lid 8 en 10 van het mandaatbesluit Directeur BSOB.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-05-2016Onbekend

03-05-2016

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit heffings-, invorderings- en WOZ-ambtenaar BSOB

De directeur van Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB);

 

gelet op:

 

 • -

  artikel 123, derde lid, letter b en artikel 124, vijfde lid, letter a, van de Waterschapswet;

 • -

  artikel 231, tweede lid, letter b en artikel 232, vierde lid, letter a, van de Gemeentewet;

 • -

  artikel 1, tweede lid, van de Wet waardering onroerende zaken;

 • -

  de artikelen 28, 29, 30 en 40 lid 12 van de gemeenschappelijke regeling;

 • -

  artikel 1 lid 8 en 10 van het mandaatbesluit Directeur BSOB.

besluit:

Artikel 1

Heffingsambtenaar

Als ambtenaar bedoeld in artikel 124, vijfde lid, onderdeel a, van de Waterschapswet en artikel 232, vierde lid, onderdeel a van de Gemeentewet, aan te wijzen: de teamleider Stelselbeheer en bij diens afwezigheid opeenvolgend:

 • -

  de teamleider Klantcontactcentrum;

 • -

  de directeur.

Artikel 2

Invorderingsambtenaar

Als ambtenaar bedoeld in artikel 124, vijfde lid, onderdeel b van de Waterschapswet en artikel 232, vierde lid, onderdeel b van de Gemeentewet aan te wijzen: de teamleider Stelselbeheer en bij diens afwezigheid opeenvolgend:

 • -

  de teamleider Klantcontactcentrum;

 • -

  de directeur.

Artikel 3

WOZ-ambtenaar

Als ambtenaar bedoeld in artikel 1, tweede lid van de Wet waardering onroerende zaken aan te wijzen: de teamleider Stelselbeheer en bij diens afwezigheid opeenvolgend:

 • -

  de teamleider Klantcontactcentrum;

 • -

  de directeur.

Artikel 4
 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na publicatie en kan worden aangehaald als ‘Fiscaal aanwijzingsbesluit heffings-, invorderings- en WOZ-ambtenaar’.

 • 2.

  Het aanwijzingsbesluit van 28 april 2014 wordt ingetrokken met ingang van de in het eerste lid genoemde datum van inwerkingtreding.

Oss, 3 mei 2016.

de directeur,

M. Vrisou van Eck