Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geldrop-Mierlo

Beleidsregel Stimuleringslening Duurzaamheid Geldrop - Mierlo 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeldrop-Mierlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel Stimuleringslening Duurzaamheid Geldrop - Mierlo 2016
CiteertitelBeleidsregel Stimuleringslening Duurzaamheid Geldrop - Mierlo 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpDuurzaamheidslening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, artikel 147 en 149
  2. Algemene wet bestuursrecht, titel 4.3
  3. Algemene subsidieverordening gemeente Geldrop-Mierlo
  4. Verordening Stimuleringslening Duurzaamheid Geldrop-Mierlo 2016

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2016Nieuwe beleidsregel

17-11-2015

Gemeenteblad, 23 december 2015 nr. 125179

GM2015.0575

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel Stimuleringslening Duurzaamheid Geldrop - Mierlo 2016

 

 

Beleidsregel

Beleidsregel Stimuleringslening Duurzaamheid Geldrop-Mierlo 2016

Burgemeester en wethouders van gemeente Geldrop-Mierlo;

Overwegende dat het wenselijk is over te gaan tot vaststelling van een beleidsregel om nadere regels te stellen voor uitvoering van de duurzaamheidslening in het geval van uitputting van het budget;

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet, de bepalingen van titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene subsidieverordening gemeente Geldrop-Mierlo en artikel 15 van de Verordening Stimuleringslening Duurzaamheid Geldrop-Mierlo 2016;

BESLUIT:

Indien het budget niet toereikend is om een aanvraag te honoreren dan wordt de regeling tijdelijk gesloten en worden aanvragen afgewezen. Omdat de aflossing van de leningen zal terugvloeien in het fonds zal er op een zeker moment voldoende budget beschikbaar zijn om nieuwe leningen toe te wijzen. Daartoe wordt de regeling een jaar na sluiten weer opengesteld voor het toewijzen van leningen. Alleen aanvragen die zijn binnengekomen na het weer openstellen van de regeling zullen in behandeling worden genomen.

Inwerkingtreding en citeertitel.

Deze beleidsregel wordt aangemerkt als beleidsregel, zoals bedoeld in artikel 4.81 van de Algemene wet bestuursrecht. Deze beleidsregel treedt gelijktijdig met de Verordening Stimuleringslening Duurzaamheid 2016 in werking.

Deze beleidsregel wordt aangehaald als “Beleidsregel Stimuleringslening Duurzaamheid Geldrop-Mierlo 2016”.

Geldrop-Mierlo, 17-11-2015

burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo,

J.H.M. van Vlerken B.H.M. Link

secretaris burgemeester