Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gooise Meren

Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing Bussum 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGooise Meren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van rioolheffing Bussum 2016
CiteertitelVerordening rioolheffing Bussum 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 228a Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-04-201601-01-201631-12-2016intrekking van de verordening (hierdoor is er voor grondgebied van Bussum geen verordening rioolheffing meer)

30-03-2016

GVOP

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing Bussum 2016

De raad van de gemeente Gooise Meren;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders inzake de vaststelling van de programmabegroting 2016;

gelet op artikel 228a van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

in te trekken de volgende verordening:

'Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing Bussum 2016'.

De ‘Verordening rioolheffing Bussum 2016’, vastgesteld door de raad van de gemeente Bussum op 28 september 2015, wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2016, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Gooise Meren, gehouden op 30 maart 2016.

de griffier

de voorzitter