Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tiel

2e wijziging van de Welstandsnota Tiel 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regeling2e wijziging van de Welstandsnota Tiel 2010
Citeertitel2e wijziging van de Welstandsnota Tiel 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpwelstandsnota

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

2e wijziging van de Welstandsnota

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 12 van de Woningwet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-2016gewijzigde regeling

23-03-2016

elektronisch gemeenteblad 31-03-2016, nr. 39144

Regelgevingregister 2016, nr. 7.01 / raadsvergadering 23-03-2016, nr. 5c.

Tekst van de regeling

Intitulé

2e wijziging van de Welstandsnota Tiel 2010

 

 

Raadsbesluit

Nummer: 5c

 

Wettelijke grondslag: Artikel 12 Woningwet

 

Besloten in de raadsvergadering van: 23 maart 2016

 

Besluit om:

 

  • 1.

    De 2e wijziging van de Welstandsnota Tiel 2010 vast te stellen.

  • 2.

    De 2e wijziging van de Welstandsnota Tiel 2010 in werking te laten treden per 1 april 2016.

     

de giffier, de voorzitter,