Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heemstede

Aanwijzingsbesluit secretariaat commissie bezwaarschriften Heemstede 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeemstede
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit secretariaat commissie bezwaarschriften Heemstede 2016
CiteertitelAanwijzingsbesluit secretariaat commissie bezwaarschriften Heemstede 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening commissie bezwaarschriften, artikel 4

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Niet van toepassing

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-03-201610-02-2016Nieuwe regeling

15-03-2016

Gemeenteblad 2016, 34352

670423

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit secretariaat commissie bezwaarschriften Heemstede 2016

Het college van burgemeester en wethouders van Heemstede;

Gelet op:

•artikel 4 van de Verordening commissie bezwaarschriften

besluit vast te stellen:

Aanwijzingsbesluit secretariaat commissie bezwaarschriften Heemstede 2016

Artikel 1 Aanwijzing secretariaat

Als secretariaat van de commissie voor bezwaarschriften is aangewezen de afdeling Algemene en Juridische zaken.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt met terugwerkende kracht in werking op 10 februari 2016.

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit secretariaat commissie bezwaarschriften Heemstede 2016.

Vastgesteld door het college op 15 maart 2016.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt bij de Burgemeester een bezwaarschrift indienen ingevolge het bepaalde in de artikelen 8:1, juncto 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht. Een bezwaarschrift dient te worden ondertekend en in ieder geval de volgende onderdelen te bevatten:

 

 • -

  naam en adres indiener;

 • -

  de dagtekening;

 • -

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

 • -

  de gronden waarop het bezwaar rust.