Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schiedam

Aanstellingsbesluit onbezoldigd ambtenaar der gemeentelijke belastingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchiedam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanstellingsbesluit onbezoldigd ambtenaar der gemeentelijke belastingen
CiteertitelAanstellingsbesluit onbezoldigd ambtenaar der gemeentelijke belastingen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 231, lid 2
  2. CAR-UWO, art. 1.2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-03-2016nieuwe regeling

08-03-2016

Elektronisch Gemeenteblad, 14-03-2016

BRP 1500523 /15INT00533

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanstellingsbesluit onbezoldigd ambtenaar der gemeentelijke belastingen

Het college van burgemeester en wethouders van Schiedam;

 

gelet op artikel 231, tweede lid, sub e van de Gemeentewet en artikel 231,

tweede lid, sub d, van de Gemeentewet en artikel 1.2 van de CAR-UWO;

 

besluit:

met ingang van 1 januari 2016,

 

  • 1.

    alle bij Invorderingskantoor Nederland BV en Invoned Apeldoorn BV werkzame belastingdeurwaarders aan te stellen tot onbezoldigd ambtenaar der gemeentelijke belastingen in de functie van belastingdeurwaarder, zoals bedoeld in artikel 231, tweede lid, sub e van de Gemeentewet;

  • 2.

    alle bij Invorderingskantoor Nederland BV en Invoned Apeldoorn BV werkzame administratief invorderingsmedewerkers aan te stellen als onbezoldigd ambtenaar der gemeentelijke belastingen in de functie van administratief invorderingsmedewerker, zoals bedoeld in artikel 231, tweede lid, sub d van de Gemeentewet;

 

Dit aanstellingsbesluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 8 maart 2016

de wnd secretaris, de burgemeester,

drs. M.A. van den Hende C.H.J. Lamers