Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nieuwegein

Nota Ruimtelijke Kwaliteit: Bouwen in Nieuwegein, Ontwerpen op maat

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNieuwegein
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNota Ruimtelijke Kwaliteit: Bouwen in Nieuwegein, Ontwerpen op maat
CiteertitelNota Ruimtelijke Kwaliteit: Bouwen in Nieuwegein, Ontwerpen op maat
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Externe bijlagenexb-2018-32191 Deel A: De Nota Deel B: De Brochures exb-2018-32194

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-2016nieuwe regeling

26-02-2016

Gemeenteblad, 02-03-2016

2016-034

Tekst van de regeling

Intitulé

Nota Ruimtelijke Kwaliteit. Bouwen in Nieuwegein. Ontwerpen op maat

[Klik hier om het document te downloaden] De gemeenteraad heeft de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit: Bouwen in Nieuwegein, Ontwerpen op maat” op 18 februari 2016 vastgesteld onder raadsnummer 2016-034.

De nota is de vervanger van huidige Welstandsnota Nieuwegein 2010 en is ontstaan na een zeer uitgebreid participatietraject. Vervolgens heeft inspraak plaatsgevonden waarover een inspraakreactienota is opgesteld. Omdat het nieuwe welstandsbeleid ook een nieuwe werkwijze bij de welstandsbeoordeling bevat, is ook de Bouwverordening Nieuwegein aangepast. Daarin staat “het reglement van orde” van de welstandsbeoordeling en die is verandert.

Het doel van het nieuwe welstandsbeleid is:

 

 

 • a.

  Adviseren en inspireren op de algehele ruimtelijke kwaliteit (ook cultuurhistorie, archeologie, stedenbouw en landschap) in plaats van voorschrijven en controleren op enkel welstand;

 • b.

  Het welstandsbeleid te vereenvoudigen en dereguleren;

Waardoor:

 • c.

  Het imago verbetert en het draagvlak vergroot;

 • d.

  Minder vaak advies wordt gevraagd aan de externe adviescommissie.

 

Nieuw welstandbeleid eenvoudiger, completer en sneller

Bouwaanvragen worden volgens de wet getoetst aan welstandseisen. In lijn met de deregulerende trend hebben we het welstandbeleid vereenvoudigd. Van ‘dik wetboek’ naar ‘dun inspiratiekader’. Het nieuwe welstandbeleid gaat terug naar de basisprincipes van een goed gebouwontwerp en geeft een minimale set aan richtlijnen die iedereen kan begrijpen en onderschrijven. De regels zijn vrij waar dat kan en streng waar dat moet. Kleinere bouwplannen kunnen voortaan sneller getoetst worden aan het beleid, doordat ze ambtelijk behandeld worden en niet meer door een externe welstandscommissie. Voor grotere initiatieven geldt dat zij voortaan vroeg in het ontwerpproces adviezen op maat krijgen over de ruimtelijke kwaliteit op het gebied van zowel welstand als stedenbouw, cultuurhistorie (monumenten) en landschapsarchitectuur.

 

Het nota ligt vanaf 1 maart 2016 voor twaalf weken kosteloos ter inzage bij de Receptiebalie op de 1e etage van het Stadshuis aan het Stadsplein 1 te Nieuwegein (3431 LZ). U kunt daar iedere werkdag van 08.30 uur tot 17.00 uur zonder afspraak terecht en vragen naar het gewenste stuk. U kunt de nota ook via onderstaande links raadplegen. De nota bestaat uit drie delen:

 

Deel A: De Nota

Deel B: De Brochures

Deel C: De Kaarten

http://www.nieuwegein.nl/ruimtelijkekwaliteit

 

 

[Klik hier om het document te downloaden]