Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gooise Meren

Mandaatbesluit kwijtschelding 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGooise Meren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit kwijtschelding 2016
CiteertitelMandaatbesluit kwijtschelding 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Besluit van B&W van 2 februari 2016 inzake het aanwijzen van de heffings-, invorderings- en WOZ ambtenaar

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-03-2016nieuwe regeling

03-02-2016

GVOP en het Bussums-, Naarder- en MuiderNieuws op 24 februari 2016

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit kwijtschelding 2016

De invorderingsambtenaar van de gemeente Gooise Meren;

gelet op het besluit van burgemeester en wethouders van 2 februari 2016 inzake het aanwijzen van het hoofd van de afdeling Financiën en Belastingen als heffings-, invorderings- en WOZ ambtenaar;

b e s l u i t:

vast te stellen het mandaatbesluit kwijtschelding 2016.

Artikel 1

Aan het hoofd van de Uitvoeringsdienst Sociaal Domein worden gemandateerd de onderstaande bevoegdheden, genoemd in de artikelen 255 van de Gemeentewet, de Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2016, het Reglement kwijtschelding 2016 en in de artikelen 58 en 60 van de Invorderingswet 1990, dan wel bedoeld of van toepassing verklaard in de algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 246a van de Gemeentewet:

  • ·

    het beslissen op verzoeken om kwijtschelding;

  • ·

    het vragen van gegevens en inlichtingen van belastingplichtigen.

Artikel 2

Ondermandaat van bovengenoemde bevoegdheden is mogelijk.

Artikel 3

Het “Mandaatbesluit kwijtschelding 2014” van de gemeente Bussum van 7 januari 2014 wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2016.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2016.

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als “Mandaatbesluit kwijtschelding 2016”.

Gooise Meren, 3 februari 2016

De gemeenteambtenaar voornoemd,

Drs. J.T.Versteegh