Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gooise Meren

Ondermandaat kwijtschelding 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGooise Meren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingOndermandaat kwijtschelding 2016
CiteertitelOndermandaat kwijtschelding 2016
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Besluit van de invorderingsambtenaar van 3 februari 2016 waarin het hoofd van de Uitvoeringsdienst Sociaal Domein onder andere wordt gemandateerd om te beslissen op kwijtscheldingsverzoeken

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-03-2016nieuwe regeling

03-02-2016

GVOP en het Bussums-, Naarder- en MuiderNieuws op 24 februari 2016

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Ondermandaat kwijtschelding 2016

Het hoofd van de Uitvoeringsdienst Sociaal Domein van de gemeente Gooise Meren;

gelet op het besluit van de invorderingsambtenaar van 3 februari 2016, waarin het hoofd van de Uitvoeringsdienst Sociaal Domein onder andere wordt gemandateerd om te beslissen op kwijtscheldingsverzoeken;

b e s l u i t:

vast te stellen het volgende besluit inzake ondermandaat:

Ondermandaat kwijtschelding 2016

Artikel 1

Aan de teamleider specialistisch team van de Uitvoeringsdienst Sociaal Domein en de specialist van de Uitvoeringsdienst Sociaal Domein wordt het beslissen op verzoeken om kwijtschelding gemandateerd.

Artikel 2

Ondermandaat van bovengenoemde bevoegdheid is niet mogelijk.

Artikel 3

Het besluit “Ondermandaat kwijtschelding 2014” van 7 januari 2014 wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2016.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2016.

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als “Ondermandaat kwijtschelding 2016”.

Gooise Meren, 5 februari 2016

De gemeenteambtenaar voornoemd,

P.Lensselink