Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gooise Meren

Aanwijzingsbesluit heffings-, invorderings- en WOZ ambtenaar 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGooise Meren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit heffings-, invorderings- en WOZ ambtenaar 2016
CiteertitelAanwijzingsbesluit heffings-, invorderings- en WOZ ambtenaar 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 231 Gemeentewet, de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector gemeenten en artikel 1 Wet WOZ

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-03-2016nieuwe regeling

02-01-2016

GVOP en het Bussums-, Naarder- en MuiderNieuws op 24 februari 2016

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit heffings- invorderings- en WOZ ambtenaar 2016

Burgemeester en wethouders van de gemeente Gooise Meren;

gelet op artikel 2.1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling sector gemeenten, artikel 231 van de Gemeentewet en artikel 1 van de Wet waardering onroerende zaken;

b e s l u i t e n :

vast te stellen het aanwijzingsbesluit heffings- invorderings- en WOZ ambtenaar 2016.

Artikel 1

Het hoofd van de afdeling Financiën en Belastingen is:

 • ·

  De gemeenteambtenaar belast met de heffing van gemeentelijke belastingen als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet en in artikel 1, tweede lid van de Wet waardering onroerende zaken;

 • ·

  De gemeenteambtenaar belast met de invordering van gemeentelijke belastingen als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel c van de Gemeentewet.

Artikel 2

De medewerker van de afdeling Financiën en Belastingen in de functie van beleidsmedewerker is voor de heffing en de invordering zoals bedoeld in artikel 1 de vervanger van het hoofd van de afdeling Financiën en Belastingen.

Artikel 3

De volgende besluiten worden met ingang van 1 januari 2016 ingetrokken:

 • ·

  Het Aanwijzingsbesluit heffings-, invorderings- en WOZ ambtenaar september 2014 van 11 augustus 2014 van de gemeente Naarden;

 • ·

  Het Aanwijzingsbesluit heffings-, invorderings- en WOZ ambtenaar september 2014 van 19 augustus 2014 van de gemeente Muiden;

 • ·

  Het Aanwijzingsbesluit heffings-, invorderings- en WOZ ambtenaar september 2014 van 5 augustus 2014 van de gemeente Bussum.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2016.

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als “Aanwijzingsbesluit heffings- invorderings- en WOZ ambtenaar 2016.

Aldus besloten in de vergadering van de burgemeester en wethouders van

Gooise Meren gehouden op 2 februari 2016.

de secretaris

de burgemeester