Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gooise Meren

Aanwijzingsbesluit gemeentelijke belastingdeurwaarder 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGooise Meren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit gemeentelijke belastingdeurwaarder 2016
CiteertitelAanwijzingsbesluit gemeentelijke belastingdeurwaarder 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpFinancien en economie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 231 Gemeentewet, de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector gemeenten

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-03-201601-01-2018nieuwe regeling

02-02-2016

GVOP en het Bussums-, Naarder- en MuiderNieuws op 24 februari 2016

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit gemeentelijke belastingdeurwaarder 2016

Burgemeester en wethouders van de gemeente Gooise Meren;

gelet op artikel 2.1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling sector gemeenten en artikel 231, tweede lid, onderdeel e, van de Gemeentewet;

b e s l u i t e n :

vast te stellen het aanwijzingsbesluit gemeentelijke belastingdeurwaarder 2016

Artikel 1

Mevrouw S. de Gooijer, domicilie kiezend Brinklaan 35 te Bussum, geboren op 22 maart 1966 te Hilversum is belastingdeurwaarder, als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel e, van de Gemeentewet.

Artikel 2

De volgende besluiten worden met ingang van 1 januari 2016 ingetrokken:

  • ·

    het “Aanwijzingsbesluit gemeentelijke belastingdeurwaarder september 2014” van 11 augustus 2014 van de gemeente Naarden;

  • ·

    het “Aanwijzingsbesluit gemeentelijke belastingdeurwaarder september 2014” van 19 augustus 2014 van de gemeente Muiden;

  • ·

    het “Aanwijzingsbesluit gemeentelijke belastingdeurwaarder september 2014” van 5 augustus 2014 van de gemeente Bussum.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2016.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als “Aanwijzingsbesluit gemeentelijke belastingdeurwaarder 2016”.

Aldus besloten in de vergadering van de burgemeester en wethouders van Gooise Meren, gehouden op 2 februari 2016.

de secretaris

de burgemeester