Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gooise Meren

Aanwijzingsbesluit belastingambtenaren 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGooise Meren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit belastingambtenaren 2016
CiteertitelAanwijzingsbesluit belastingambtenaren 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 231 Gemeentewet, de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector gemeenten

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-03-2016nieuwe regeling

02-02-2016

GVOP en het Bussums-, Naarder- en MuiderNieuws op 24 februari 2016

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit belastingambtenaren 2016

Burgemeester en wethouders van de gemeente Gooise Meren;

gelezen het voorstel van ;

gelet op artikel 2.1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling sector gemeenten en artikel 231, tweede lid, onder d, van de Gemeentewet;

b e s l u i t e n :

vast te stellen het aanwijzingsbesluit belastingambtenaren 2016.

Artikel 1

De hierna genoemde gemeenteambtenaren worden aangewezen als ambtenaar als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel d, van de Gemeentewet, die belast zijn met de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen:

Ambtenaren die werkzaam zijn bij de afdeling Financiën en Belastingen in de functie van:

 • ·

  Administratief medewerker A, B of C;

 • ·

  Werkvoorbereider;

 • ·

  Beleidsmedewerker;

 • ·

  Taxateur;

 • ·

  Medewerker WOZ en bezwaar en beroep;

 • ·

  Medewerker heffen en bezwaar en beroep;

 • ·

  Medewerker innen.

Ambtenaren die werkzaam zijn bij de afdeling Dienstverlening in de functie van:

 • ·

  medewerker DIV A of B;

 • ·

  medewerker frontoffice;

 • ·

  medewerker burgerzaken A of B;

Ambtenaren die werkzaam zijn bij de Uitvoeringsdienst Sociaal Domein in de functie van:

 • ·

  Hoofd van de Uitvoeringsdienst Sociaal Domein;

 • ·

  Teamleider specialistisch team;

 • ·

  Specialist minimaregelingen.

Ambtenaren die werkzaam zijn bij de afdeling Vergunning, toezicht en handhaving in de functie van:

 • ·

  medewerker vergunningen A

 • ·

  medewerker onderhoud B;

 • ·

  medewerker handhaver B of C.

Artikel 2

De volgende besluiten worden ingetrokken met ingang van 1 januari 2016:

 • ·

  Aanwijzingsbesluit belastingambtenaren september 2014 van 11 augustus 2014 van de gemeente Naarden;

 • ·

  Aanwijzingsbesluit belastingambtenaren september 2014 van 19 augustus 2014 van de gemeente Muiden;

 • ·

  Aanwijzingsbesluit belastingambtenaren september 2014 van 5 augustus 2014 van de gemeente Bussum;

 • ·

  Aanstellings- en aanwijzingsbesluit marktmeester 2013 van 7 januari 2014 van de gemeente Bussum.

 • ·

  Aanstellingsbesluit parkeercontroleur MB-ALL van 9 december 2014 van de gemeente Bussum.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2016.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als “Aanwijzingsbesluit belastingambtenaren 2016”.

Aldus besloten in de vergadering van de burgemeester en wethouders van Gooise Meren, gehouden op 2 februari 2016.

de secretaris

de burgemeester