Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Capelle aan den IJssel

Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:10, lid 4, Apv 2013 - Voorwerpen of stoffen op, in, aan of boven de weg

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCapelle aan den IJssel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit ex artikel 2:10, lid 4, Apv 2013 - Voorwerpen of stoffen op, in, aan of boven de weg
CiteertitelAanwijzingsbesluit ex artikel 2:10, lid 4, Apv 2013 - Voorwerpen of stoffen op, in, aan of boven de weg
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpopenbare orde en veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit besluit is tevens bekendgemaakt in de IJssel- en Lekstreek van 18-12-2013.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 2:10, lid 1, Apv 2013

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-12-2013nieuwe regeling

10-12-2013

Gemeenteblad, Jaargang 2016 Nr. 17749

546754

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:10, lid 4, Apv 2013 - Voorwerpen of stoffen op, in, aan of boven de weg

Code 546754 / VW02

 

Het college van burgemeester en wetouders van de gemeente Capelle aan den IJssel;b e s l u i t :

Artikel 1  

Mits daarvan een week van tevoren melding wordt gedaan en wordt voldaan aan de voorwaarden zoals genoemd in lid 2, is geen vergunning als bedoeld in artikel 2:10, lid 1, Apv 2013 vereist voor de volgende categorieën voorwerpen:

a. bouwketens;

b. bouwsteigers;

c. ontainers;

d.eco-toiletten;

e.opslag van bouwmaterialen/bouwmaterieel.

Artikel 2  

De plaatsing van voorwerpen moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

a. instructies en aanwijzingen van gemeente, politie, brandweer en ambulancediensten worden direct opgevolgd;

b. vluchtwegen mogen niet geblokkeerd worden;

c. blindegeleide stroken mogen niet belemmerd worden;

d. geen plaatsing op of boven brandkranen;

e. geen plaatsing op gehandicaptenparkeerplaats;  

f. een doorgang voor hulpdiensten van minimaal 3,5 meter dient vrijgelaten te worden;

g. bij plaatsing op trottoirs dient een strook van 1,20 meter vrijgelaten te worden voor voetgangers;

h. bij plaatsing van voorwerpen boven de weg, niet zijnde gevelreclame, bedraagt de doorrijhoogte minimaal 4,20 meter gemeten vanaf de kruin van de weg;

i. bij plaatsing van steigers boven de weg op het trottoir ten behoeve van bouw-, sloop- of onderhoudswerkzaamheden worden voldoendemaatregelen getroffen ter voorkoming van verspreiding van vuil en ten behoeve van de opvang van vallend materiaal/materieel;

j. stoffen zoals zand, aarde en grint mogen alleen in zakken worden geplaatst (dus niet los storten) en als wordt voldaan aan letter;

k. bij een open puinbak of zak moet deze tussen zonsop- en zonsondergang, doch in ieder geval tussen 22.00 en 06.00 uur, afgedekt zijn ter voorkoming van verspreiding van vuil;

l.  de in gebruik genomen oppervlakte bedraagt niet meer dan 20 m² en wordt niet langer dan tien werkdagen in beslag genomen;

m.  er worden preventieve maatregelen genomen tegen schade (aan wegdek); n.  bij plaatsing van één of meer voorwerpen op een parkeerplaats mag niet meer dan één parkeerplaats in beslag genomen worden;

o. na verwijdering van een voorwerp moet de omgeving schoon achter gelaten worden.  

Artikel 3  

Dit besluit treedt in werking de dag na de bekendmaking

Aldus vastgesteld op 10 december 2013. Het college van burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, de burgemeester,