Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lochem

Aanwijzingsbesluit op grond van artikel 2.48 Algemene Plaatselijke Verordening (Hinderlijk drankgebruik)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLochem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit op grond van artikel 2.48 Algemene Plaatselijke Verordening (Hinderlijk drankgebruik)
CiteertitelAanwijzingsbesluit op grond van artikel 2.48 Algemene Plaatselijke Verordening (Hinderlijk drankgebruik)
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening, art. 2.48

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-2005nieuwe regeling

29-03-2005

Extra Nieuws, 30-3-2005

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit op grond van artikel 2.48 Algemene Plaatselijke Verordening (Hinderlijk drankgebruik)

 

 

Aanwijzingsbesluit op grond van artikel 2.48 Algemene Plaatselijke Verordening (Hinderlijk drankgebruik)

 

Het college van burgemeester en wethouders van Lochem;

 

Gelet op artikel 2.48 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor de gemeente Lochem;

 

BESLUIT:

  • -

    de bebouwde kommen in de gemeente Lochem, alsmede het gebied dat het Zandgat te Gorssel omzoomd en zoals nader aangegeven op de bij dit besluit behorende situatieschets, aan te wijzen als gebieden waar het verboden is op de weg alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flesjes, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben;

  • -

    de ingangsdatum van deze aanwijzing op 1 april 2005 te stellen.

 

Aldus besloten in de vergadering van 29 maart 2005.

 

Burgemeester en wethouders voornoemd,

 

Drs. J. ten Brinke H.J. van der Woude

secretaris burgemeester