Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Utrecht (Utr)

BEHEERSVERORDENING Facetbeheersverordening Technische herziening erfbebouwingsregels

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUtrecht (Utr)
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBEHEERSVERORDENING Facetbeheersverordening Technische herziening erfbebouwingsregels
CiteertitelFacetbeheersverordening Technische herziening erfbebouwingsregels
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-12-2014nieuwe regeling

04-12-2014

Gemeenteblad, 18-12-2014

35

Tekst van de regeling

Intitulé

BEHEERSVERORDENING Facetbeheersverordening Technische herziening erfbebouwingsregels

De raad van de gemeente Utrecht;

 

 

BESLUIT

 

vast te stellen de volgende

 

BEHEERSVERORDENING  Facetbeheersverordening Technische herziening erfbebouwingsregels

BEHEERSVERORDENING Facetbeheersverordening Technische herziening erfbebouwingsregels

De gemeenteraad heeft bij besluit van 4 december 2014 de facetbeheersverordening “Technische herziening erfbebouwingsregels” vastgesteld.

Plangebied en doelstelling

Het verordeningsgebied omvat de gebieden waar de beheersverordeningen ‘Dichterswijk, Kanaleneiland, Transwijk ‘, 'Griftpark', 'Lombok Oost, kantorengebied Smakkelaarsveld e.o.', 'Pijlsweerd, Tuinwijk, Tuindorp Oost e.o.', ‘Tuindorp’, 'Veldhuizen', 'Voordorp-Voorveldsepolder' en ‘Zuilen’ gelden.

 

De facetbeheersverordening ziet afstemming van het begrip ‘erf’ op de op 1 november 2014 van kracht geworden wijziging van het Besluit omgevingsrecht en op de correctieve verduidelijking van de regeling in de genoemde beheersverordeningen voor bijbehorende bouwwerken, waarin onbedoeld een verwijzing naar het achtererfgebied ontbrak.

Inzien

De facetbeheersverordening wordt op grond van artikel 139 Gemeentewet op 17 december 2014 gepubliceerd in het gemeenteblad. De digitale beheersverordeningen, waarin de wijzigingen zijn verwerkt, zijn op de landelijke website, www.ruimtelijkeplannen.nl raadpleegbaar. De digitale beheersverordeningen op de landelijke website zijn authentiek en rechtsgeldig boven de analoge versie. De facetbeheersverordening is bij elke beheersverordening te vinden als bijlage bij de regels.

 

De gemeente Utrecht biedt de beheersverordeningen vanaf 25 december 2014 ook aan via de gemeentelijke website, www.utrecht.nl/bestemmingsplannen.

 

U kunt de papieren versie van de gewijzigde beheersverordeningen, bestaande uit een toelichting, regels en een verbeelding, vanaf 25 december 2014 inzien via de receptie van het Stadskantoor, Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht.

 

De beheersverordening “Facetbeheersverordening Technische herziening erfbebouwingsregels” en daarmee de wijzigingen van de beheersverordeningen, treedt in werking op 26 december 2014, zijnde de achtste dag na de datum van bekendmaking. Ingevolge artikel 8:2 sub b van de Algemene wet bestuursrecht is tegen de beheersverordening geen beroep mogelijk.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad, gehouden op 4 december 2014.

De griffier, De burgemeester,

Drs. A.A.H. Smits, Mr. J.A.C. van Zanen