Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Utrecht (Utr)

BEHEERSVERORDENING Tuindorp

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUtrecht (Utr)
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBEHEERSVERORDENING Tuindorp
CiteertitelBeheersverordening Tuindorp
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-10-2014nieuwe regeling

11-09-2014

Gemeenteblad, 01-10-2014

14

Tekst van de regeling

Intitulé

BEHEERSVERORDENING Tuindorp

De raad van de gemeente Utrecht;

 

 

BESLUIT

 

vast te stellen de volgende

 

BEHEERSVERORDENING Tuindorp

 

 

 

De gemeenteraad heeft bij besluit van 11 september 2014 de beheersverordening Tuindorp vastgesteld.

Plangebied en doelstelling

Het verordeningsgebied wordt in het noorden en noordwesten begrensd door de spoorlijn Utrecht-Amersfoort: in het zuiden door de Kardinaal de Jongweg en in het oosten door de Kögllaan, via de Kapteynlaan, de Obbinklaan, de Eykmanlaan en vervolgens de Prof. Jordanlaan.

 

De hoofddoelstelling van de beheersverordening (artikel 3.38 Wet ruimtelijke ordening) is het bieden van een actueel planologisch kader, waarbij het bestaande gebruik en de bestaande bouwwerken het uitgangspunt zijn.

Inzien

De beheersverordening wordt op grond van artikel 139 Gemeentewet op 1 oktober 2014 gepubliceerd in het gemeenteblad. De digitale beheersverordening wordt daarnaast, via een landelijke website, www.ruimtelijkeplannen.nl gepubliceerd. De digitale beheersverordening, zoals deze staat op de landelijke website, is authentiek en rechtsgeldig boven de analoge versie.

 

De gemeente Utrecht biedt de beheersverordening vanaf 1 oktober 2014 ook aan via de gemeentelijke website, www.utrecht.nl/bestemmingsplannen.

 

De Balie Bouwen, Wonen en Ondernemen verhuist begin oktober 2014 naar het Stadskantoor. U kunt de papieren versie van deze beheersverordening, bestaande uit een toelichting, regels en een verbeelding, als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0344.BVTUINDORP-VA01 vanaf 7 oktober 2014 inzien via de receptie van het Stadskantoor, Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht.

 

De vastgestelde beheersverordening treedt in werking op 9 oktober 2014, zijnde de achtste dag na de datum van bekendmaking. Ingevolge artikel 8:2 sub b van de Algemene wet bestuursrecht is tegen de beheersverordening geen beroep mogelijk.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad, gehouden op 11 september 2014,

De griffier, De burgemeester,

Drs. A.A.H. Smits, Mr. J.H.C. van Zanen