Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sluis

Tarieventabel Lijkbezorgingsrechten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSluis
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTarieventabel Lijkbezorgingsrechten
CiteertitelTarieventabel Lijkbezorgingsrechten
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201501-01-2015Onbekend

18-12-2014

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Tarieventabel Lijkbezorgingsrechten

Gemeente Sluis

 

Tarieventabel

behorende bij de ‘Verordening lijkbezorgingsrechten 2015’.

Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten

1.1

1.1.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf wordt geheven:

voor een periode van 20 jaar

1.414,20

1.2.1

1.2.2

Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.1 met 10 jaar wordt een recht geheven gelijk aan de helft van het bedrag dat wordt geheven voor het verlenen van het uitsluitend recht.

Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.1 met 5 jaar wordt een recht geheven gelijk aan 25% van het bedrag dat wordt geheven voor het verlenen van het uitsluitend recht.

 

 

1.3

1.3.1

Voor het verlenen van het gebruiksrecht op een algemeen graf wordt geheven:

voor een periode van 10 jaar

466,65

1.4.1

1.4.2

Voor het verlengen van het gebruiksrecht als bedoeld in 1.3 met 10 jaar wordt een gebruiksrecht geheven gelijk aan het bedrag dat wordt geheven voor het verlenen van het gebruiksrecht.

Voor het verlengen van het gebruiksrecht als bedoeld in 1.3 met 5 jaar wordt een gebruiksrecht geheven gelijk aan de helft van het bedrag dat wordt geheven voor het verlenen van het gebruiksrecht.

 

 

Hoofdstuk 2 Begraven

2.1

Voor het begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder wordt geheven

1.777,55

2.2

Voor het begraven van een lijk van een kind beneden 3 jaar wordt geheven

444,45

2.3

Voor het begraven van een lijk van een kind beneden 12 jaar wordt geheven

888,70

2.4

2.4.1

2.4.2

Voor het begraven buiten de gewone uren wordt het recht, bedoeld in 2.1, 2.2 en 2.3 verhoogd:

op maandag tot en met zaterdag met een bedrag van

op zon- en feestdagen met een bedrag van

313,20

437,55

2.5

Onder gewone uren wordt verstaan:

-op werkdagen van maandag tot en met vrijdag: de uren van 9.00 uur tot 16.00 uur, afgezien van de uren die vallen onder 2.4.2

 

 

2.6

De in 2.4 bedoelde verhoging wordt niet toegepast indien op last van het openbaar gezag buiten de gewone uren wordt begraven.

 

 

Hoofdstuk 3 Bijzetten van asbussen en urnen

3.1

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4

Voor het bijzetten van een asbus of een urn wordt geheven:

In een verticale urnruimte

In een horizontale urnruimte, voor de bijzetting van de 1e urn of asbus

In een horizontale urnruimte, voor de bijzetting van de 2e urn of asbus

In een particulier graf

1.343,75

1.343,75

260,35

1.504,15

3.2

3.2.1

3.2.2

Voor het begraven buiten de gewone uren wordt het recht, bedoeld in 3.1 verhoogd met:

op maandag tot en met zaterdag met een bedrag van

op zon- en feestdagen met een bedrag van

82,10

109,35

3.3

Onder gewone uren wordt verstaan:

-op werkdagen van maandag tot en met vrijdag: de uren van 9.00 uur tot 16.00 uur, afgezien van de uren die vallen onder 2.4.2

 

 

Hoofdstuk 4 Grafbedekking en onderhoud

4.1

4.1.1

4.1.2

4.1.3

Voor het afgeven van een vergunning ter zake van het plaatsen of vernieuwen van de voorwerpen, bedoeld in artikel 18 van de Verordening op het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Sluis 2011, wordt geheven:

Voor de aanleg van een grafkelder

Voor het plaatsen van een enkel gedenkteken en kruis

Voor het plaatsen van een dubbel gedenkteken en kruis

520,95

126,35

252,65

Hoofdstuk 5 Inschrijven en overboeken van particuliere graven en urnennissen

5.1

Voor het inschrijven en overboeken van particuliere graven in een daartoe bestemd register wordt geheven:

35,80

5.2

Voor het inschrijven en overboeken van particuliere urnengraven in een daartoe bestemd register wordt geheven

35,80

Hoofdstuk 6 Opgraven, ruimen, verstrooien

6.1

Voor het opgraven en overbrengen van een lijk wordt geheven

609,40

6.2

Voor het opgraven en weer begraven in een ander graf wordt geheven

979,25

6.3

6.3.1

6.3.2

6.3.3

Voor het opgraven of verwijderen van een asbus wordt geheven:

Uit een particulier graf

Uit een columbarium

Bij het weer terugplaatsen van de asbus wordt geheven

849,10

349,00

260,35

6.4

6.4.1

6.4.2

Voor het verstrooien van as wordt per asbus geheven:

Op een verstrooiingsplaats

Op een particulier graf

763,88

1.394,70