Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Utrecht (Utr)

BEHEERSVERORDENING Dichterswijk, Kanaleneiland en Transwijk partiële herziening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUtrecht (Utr)
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBEHEERSVERORDENING Dichterswijk, Kanaleneiland en Transwijk partiële herziening
CiteertitelDe beheersverordening "Dichterswijk, Kanaleneiland en Transwijk partiële herziening"
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-2015nieuwe regeling

19-03-2015

Gemeenteblad, 25-03-2015

2

Tekst van de regeling

Intitulé

BEHEERSVERORDENING Dichterswijk, Kanaleneiland en Transwijk partiële herziening

De raad van de gemeente Utrecht;

 

BESLUIT

 

vast te stellen de volgende

 

BEHEERSVERORDENING Dichterswijk, Kanaleneiland en Transwijk partiële herziening

 

De gemeenteraad heeft bij besluit van 19 maart 2015 de beheersverordening Dichterswijk, Kanaleneiland en Transwijk partiële herziening vastgesteld.

BEHEERSVERORDENING Dichterswijk, Kanaleneiland en Transwijk partiële herziening

De gemeenteraad heeft bij besluit van 19 maart 2015 de beheersverordening “Dichterswijk, Kanaleneiland en Transwijk partiële herziening” vastgesteld.

Plangebied en doelstelling

Het verordeninggebied omvat het gebied waar de beheersverordening Dichterswijk, Kanaleneiland, Transwijk voor is vastgesteld.

 

De partiële herziening ziet op het toevoegen van een regeling voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde; het toevoegen van een definitie voor dienstverlening; het schrappen van de mogelijkheid om nieuwe horeca mogelijk te maken; het regelen van het Heycopplein als schoolplein en het laten vervallen van een contour externe veiligheid bij het tankstation.

Inzien

De beheersverordening “Dichterswijk, Kanaleneiland en Transwijk partiële herziening” wordt op grond van artikel 139 Gemeentewet op 25 maart 2015 gepubliceerd in het gemeenteblad. De digitale beheersverordening, waarin de wijzigingen zijn verwerkt, is op de landelijke website, www.ruimtelijkeplannen.nl raadpleegbaar. De digitale beheersverordening op de landelijke website is authentiek en rechtsgeldig boven de analoge versie.

 

De gemeente Utrecht biedt de beheersverordening vanaf 1 april 2015 ook aan via de gemeentelijke website, www.utrecht.nl/bestemmingsplannen.

 

U kunt de papieren versie van de gewijzigde beheersverordeningen en het vaststellingsbesluit, bestaande uit een toelichting, regels en een verbeelding, vanaf 1 april 2015 inzien via de receptie van het Stadskantoor, Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht.

 

De beheersverordening “Dichterswijk, Kanaleneiland en Transwijk, partiële herziening” treedt in werking op 1 april 2015 zijnde de achtste dag na de datum van bekendmaking. Ingevolge artikel 8:2 sub b van de Algemene wet bestuursrecht is tegen de beheersverordening geen beroep mogelijk.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad, gehouden op 19 maart 2015.

De griffier, De burgemeester,

Drs. A.A.H. Smits, Mr. J.H.C. van Zanen