Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Binnenmaas

Nadere regels gemeentelijke begraafplaatsen 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBinnenmaas
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels gemeentelijke begraafplaatsen 2016
CiteertitelNadere regels gemeentelijke begraafplaatsen 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201601-01-2021wijziging

27-10-2015

Gemeenteblad

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels gemeentelijke begraafplaatsen 2016

 

 

Nadere regels gemeentelijke begraafplaatsen 2016

Het college van burgemeester en wethouders van Binnenmaas;

 

gelet op de “Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen” van de gemeente Binnenmaas, d.d. 1 januari 2016;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de volgende:

 

“NADERE REGELS gemeentelijke begraafplaatsen 2016”.

 

Tijden van openstelling

Artikel 1 Openstelling

De begraafplaats is voor een ieder dagelijks toegankelijk van een half uur voor zonsopgang tot een half uur na zonsondergang.

Artikel 2 Tijden van begraven en asbezorging

De tijd van begraven en het bezorgen van as is:

 • a.

  op werkdagen van 9.00 tot 14.30 uur;

 • b.

  op zaterdag van 9.00 tot 11.30 uur;

Het college kan besluiten hiervan af te wijken.

 

Aantal lijken en asbussen in een graf of nis

Artikel 3 Aantal overledenen en asbussen

 • 1.

  In een particulier dubbellaags graf kunnen:

  • a.

   maximaal twee lijken worden begraven en twee asbussen met of

zonder urn;

 • b.

  of maximaal één lijk en maximaal vier asbussen met of zonder urn worden begraven;

 • c.

  of maximaal zes asbussen met of zonder urn worden begraven.

  • 2.

   In een particulier kindergraf kan:

 • a.

  maximaal één lijk worden begraven van een kind tot 12 jaar;

 • b.

  of maximaal één asbus of urn met de as van een overleden kind tot 12 jaar.

  • 3.

   In een particulier enkellaags graf kan:

 • a.

  maximaal één lijk worden begraven en twee asbussen met of zonder urn;

 • b.

  maximaal vier asbussen met of zonder urn worden begraven.

  • 4.

   In de in lid 1 en 2 bedoelde gevallen is het begraven in twee lagen alleen toegestaan op die delen van de begraafplaats die door het college hiervoor zijn aangewezen.

  • 5.

   In de in lid 1 en 2 bedoelde gevallen is een tweede begraving alleen toegestaan indien bij de eerste begraving in het betreffende graf verdiept is begraven.

  • 6.

   In een particulier graf kunnen op verzoek van de rechthebbende de aanwezige stoffelijke resten opnieuw onder in hetzelfde graf worden begraven na het verstrijken van een periode van minimaal 10 jaar na de laatste begraving. De ruimte die hierdoor beschikbaar komt mag door de rechthebbende opnieuw worden gebruikt voor het begraven van hetzelfde aantal overledenen, waarbij lid 1 tot en met 5 van dit artikel in acht worden genomen.

  • 7.

   Het hergebruik van een particulier graf, zoals is bedoeld in lid 6 van dit artikel wordt gedurende de termijn van een uitsluitend recht, zoals is beschreven in artikel 13 van de ‘Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Binnenmaas’ slechts één maal toegestaan.

  • 8.

   In een particuliere urnennis kunnen maximaal twee asbussen met of zonder urn worden bijgezet als de afmeting van de nis het toelaat.

  • 9.

   In een algemeen graf worden maximaal twee lijken begraven.

  • 10.

   In een algemeen graf worden geen asbussen bijgezet.

  • 11.

   Een asbus met of zonder urn kan worden bijgezet in een algemeen urnengraf, een particuliere urnennis of een particulier graf.

  • 12.

   In een algemeen urnengraf wordt maximaal een asbus met of zonder urn geplaatst, indien de afmeting van het graf dit toestaat.

    

Aanvraag vergunning gedenkteken

Artikel 4 Aanvraag vergunning en ontwerptekening

 • 1.

  Een vergunning voor het plaatsen, vervangen of uitbreiden van een gedenkteken en grafbedekking dient van tevoren schriftelijk bij het college te worden aangevraagd middels een daartoe vastgesteld formulier, onder overlegging van een duidelijke ontwerptekening. In de aanvraag wordt het betreffende grafnummer vermeld.

 • 2.

  Op de ontwerptekening dient tenminste vermeld te worden:

  • a.

   een boven-, voor- en zijaanzicht met alle hoogte-, breedte- en lengtematen;

  • b.

   de soort, kleur en bewerking van het te gebruiken materiaal;

  • c.

   de tekst en/of figuratie en de plaatsing daarvan.

   Zie voorbeeld in de bijlage.

 • 3.

  Een vergunning voor het uitbreiden van grafbedekking dient, naast een aanvraagformulier en een ontwerptekening zoals beschreven in artikel 1, vergezeld te gaan van een recente foto van de huidige grafbedekking (foto niet ouder dan 3 maanden).

 • 4.

  Voor de gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt. Hieronder wordt verstaan vaste, niet buigzame materialen van natuursteen, glas, hout, keramiek, kunststof en metaal welke van nature of middels een daartoe speciale behandeling weerbestendig zijn, niet breukgevoelig en welke bestaan uit één geheel en waarvan de praktische toepasbaarheid zoals opnemen, verplaatsen en dergelijke gewaarborgd is.

 • 5.

  Alle gedenktekens en grafbanden moeten op een duurzame wijze worden gefundeerd waarbij een stabiele constructie voor de duur van de grafrusttermijn wordt gegarandeerd.

 • 6.

  Er mogen geen aanstootgevende teksten en/of tekens op het gedenkteken worden aangebracht.

 • 7.

  Voor het aanpassen of uitbreiden van opschriften op bestaande monumenten hoeft geen vergunning te worden aangevraagd.

Artikel 5 Voorwaarden aan gedenktekens

1.Op particuliere graven mogen zowel staande als liggende gedenktekens worden aangebracht.

Voor de gedenktekens op particuliere graven gelden de onderstaande afmetingen:

Begraafplaats

 

eigen graf volwassenen

kindergraf

 

 

 

 

L

x

B

x

H

 

L

x

B

x

H

 

 

 

(cm)

 

(cm)

 

(cm)

 

(cm)

 

(cm)

 

(cm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heinenoord

 

 160

65

x

90

 

90

x

50

x

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maasdam, Raadhuisstraat

 

160

x

65

x

90

 

90

x

50

x

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

St. Anthoniepolder

 

160

x

65

x

90

 

90

x

50

x

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mijnsheerenland

 

160

x

65

x

90

 

90

x

50

x

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Westmaas

 

160

x

65

x

90

 

90

x

50

x

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puttershoek Bernhardlaan

 

120

x

65

x

 90

 

n.v.t.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puttershoek De Essenhof

 

160

x

65

x

90

 

90

x

50

x

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s-Gravendeel Maasdamseweg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

x

65

x

90

 

90

x

50

x

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De hoogtematen zijn uitgedrukt ten opzichte van het maaiveld. De fundatie is maximaal 15 cm dik en dient op het maaiveld te worden aangebracht. De fundatie is onderdeel van het gedenkteken. De maximale hoogte is inclusief fundatieplaat en gedenkteken. Zie bijlage 1.

 • 2.

  Ten aanzien van de gedenktekens op algemene graven gelden de volgende regels:

  • a.

   de grafbedekking mag alleen liggend worden uitgevoerd, verplicht geplaatst op een roefje van 15°;

  • b.

   de afmetingen van het gedenkteken zijn maximaal (lxb):0,50 m x 0,60 m.

  • c.

   de maximale hoogte van roefje inclusief gedenkteken is 25 cm.

 • 3.

  Ten aanzien van de gedenktekens op de algemene urnengraven gelden de volgende regels:

  • a.

   de grafbedekking mag alleen liggend worden uitgevoerd, verplicht geplaatst op een roefje van 15°;

  • b.

   de afmetingen van het gedenkteken zijn maximaal (lxb):0,50 m x 0,50 m.

  • c.

   de maximale hoogte van roefje inclusief gedenkteken is 25 cm.

 • 3.

  Ten aanzien van de gedenktekens op particuliere graven voor twee overledenen met enkele begraaflagen geldt dat op beide graven een zelfstandig gedenkteken mag worden geplaatst. Hierbij dient de maximale maatvoering te worden aangehouden zoals omschreven in lid 1. De gedenktekens mogen op geen enkele wijze met elkaar worden verbonden en dienen los van elkaar centraal op de afzonderlijke graven geplaatst te worden.

Artikel 6 Voorschriften bij urnennissen

1.De afdekplaat van een urnennis wordt door de rechthebbende of de

belanghebbende aangeleverd en wordt geplaatst in overleg met de beheerder.

2.De plaatsing of bijzetting van de urn vindt niet eerder plaats dan op het

moment dat de afdekplaat voorhanden is om de nis af te sluiten.

 • 3.

  De afdekplaat moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • a.

   maatvoering 56 x 48 cm;

  • b.

   uitgevoerd in natuursteen multicolor of balmoral;

  • c.

   standaard model vaashouder is toegestaan.

Artikel 7 Voorschriften bij naamplaatjes op het centrale gedenkmonument

 • 1.

  Per geruimde overledene wordt één kosteloos naamplaatje verstrekt.

 • 2.

  Nabestaanden dienen, op eigen kosten, zelf zorg te dragen voor het laten graveren van het naamplaatje.

 • 3.

  De beheerder van de begraafplaats draagt zorg voor het bevestigen van het naamplaatje op het centrale gedenkmonument.

 • 4.

  Het is niet mogelijk een locatie voor het naamplaatje te kiezen.

 • 5.

  Het is toegestaan meerdere overledene op één naamplaatje te gedenken.

 • 6.

  Het is verboden het plaatje van vorm of van kleur te veranderen.

   

Uitvoering geven aan werkzaamheden

Artikel 7 Tijdstip van plaatsing

 • 1.

  Het tijdstip van plaatsing van het gedenkteken dient tenminste 2 werkdagen van tevoren kenbaar gemaakt te worden aan de beheerder. In overleg met de beheerder wordt bepaald wanneer en onder welke voorwaarden de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd. Eventuele aanwijzingen dienen stipt te worden opgevolgd.

 • 2.

  Het plaatsen van de gedenktekens dient plaats te vinden tijdens openingstijden mits geen begrafenis of asbezorging plaatsvindt.

 • 3.

  De uitgevoerde werkzaamheden dienen ter goedkeuring te worden gemeld bij de beheerder dan wel het daartoe aangewezen personeel. Eventueel geconstateerde onvolkomenheden of gebreken dienen alsnog te worden uitgevoerd of verholpen.

Artikel 8 Verwijderen en herplaatsen grafbedekking

Met uitzondering van het bijzetten van asbussen in een urnennis moeten, voor zover nodig, voor het bijzetten van een lijk of een asbus in een eigen graf grafbedekkingen door of namens de rechthebbende worden verwijderd en herplaatst.

Artikel 9 Aanbrengen van voorwerpen

 • 1.

  Op een particulier graf, een particulier kindergraf, een algemeen graf en een algemeen urnengraf kunnen potplanten en bloemen in vazen alsmede beelden of andere losse voorwerpen worden geplaatst. Tevens is het toegestaan op een graf losse bloemen te leggen. De voorwerpen dienen te worden geplaatst binnen de ruimte die beschikbaar is voor het gedenkteken, zoals is bedoeld in artikel 5 (Voorwaarden aan gedenktekens).

 • 2.

  Het aanbrengen van kettingen en hekwerken is niet toegestaan evenals het aanbrengen van één of meerdere kantafzettingen.

 • 3.

  Het is niet toegestaan voorwerpen aan een urnennis en/of de urnenmuur te bevestigen.

 • 4.

  Voor een particuliere urnennis geldt dat bloemen, potplanten en andere losse voorwerpen alleen in of op de daarvoor bestemde locatie mogen worden geplaatst, voor of in de buurt van de muur. Het plaatsen van bloemen, potplanten en andere losse voorwerpen in een nabij gelegen lege nis is niet toegestaan.

   

Grafbedekkingen

Artikel 11 Afmetingen beplanting

 • 1.

  De oppervlakte van een particulier graf kan door de rechthebbende van het graf worden voorzien van grafbeplanting. De beplanting mag, ook in volwassen staat, de voor de grafbedekking beschikbare oppervlakte, zoals in artikel 5 is bepaald, niet overschrijden of moet door snoei binnen de gestelde proporties worden gehouden. De gewassen mogen in volwassen staat niet hoger zijn dan 0,80 m.

 • 2.

  Een algemeen graf of algemeen urnengraf kan door de belanghebbende worden voorzien van beplanting. Hiervoor is een oppervlakte beschikbaar die overeenkomt met de voor het gedenkteken beschikbare oppervlakte, zoals in artikel 5 is bepaald. De beplanting mag, ook in volwassen staat, de voor de grafbedekking beschikbare oppervlakte, niet overschrijden of moet door snoei binnen de gestelde proporties worden gehouden. De gewassen mogen in volwassen staat niet hoger zijn dan 0,30 m.

 • 3.

  De beplanting moet zodanig zijn dat de tekst op het gedenkteken leesbaar is.

 • 4.

  Beplanting die buiten bovengenoemde ruimte geplant wordt of overhangt, kan van gemeentewege verwijderd worden, zonder dat de gemeente tot enige vergoeding verplicht is. Dit geldt ook voor afgestorven beplanting.

 • 5.

  Indien en voor zover op een graf geen grafbedekking aanwezig of toegestaan is, dient de rechthebbende of belanghebbende te gedogen dat daarop van gemeentewege een groenvoorziening wordt aangebracht en onderhouden.

Artikel 12 Verwijdering grafbedekking zonder vergunning

Indien en voor zover het college overgaat tot het verwijderen van zonder vergunning of in afwijking van de vergunning aangebrachte grafbedekkingen, zal deze gedurende twaalf weken ter beschikking van de rechthebbende worden gehouden. Na verloop van deze termijn zullen de verwijderde zaken aan de gemeente vervallen zonder dat tot enige aanspraak op vergoeding, in welke vorm of onder welke naam dan ook over hoeft te worden gegaan.

Artikel 13 Afval en beschadigingen

 • 1.

  Alle sporen van afval, ontstaan ten gevolge van werkzaamheden op of aan de grafbedekkingen door of namens rechthebbenden dienen van de begraafplaats te worden meegenomen.

 • 2.

  Beschadigingen, ontstaan ten gevolge van werkzaamheden door of namens rechthebbenden op of aan de grafbedekkingen moeten binnen een termijn van één maand worden hersteld.

Slotbepalingen

Artikel 14 Beslissingsbevoegdheid

In de gevallen waarin deze nadere regels niet voorzien of in geval van verschil van mening over de uitleg van haar bepalingen, beslist het college.

Artikel 15 Overgangsbepaling

Deze nadere regels treden in de plaats van alle voorafgaande nadere regels van de begraafplaatsen van de voormalige gemeente Binnenmaas en de voormalige gemeente ’s-Gravendeel.

Artikel 16 Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking op 1 januari 2016.

Artikel 17 Citeertitel

Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: “NADERE REGELS gemeentelijke begraafplaatsen 2016” van de gemeente Binnenmaas.

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders in haar vergadering van 27 oktober 2015.

 

De secretaris, De burgemeester,

mr. R.P.B.M. Brekelmans mr. drs. A.J. Borgdorff mpm

 

VOORBEELD TER VERDUIDELIJKING MAATVOERING

Particulier graf De Essenhof te Puttershoek

Bovenaanzicht

Zijaanzicht

Vooraanzicht