Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geertruidenberg

Aanwijzingsbesluit alcoholverbodsgebieden gemeente Geertruidenberg 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeertruidenberg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit alcoholverbodsgebieden gemeente Geertruidenberg 2013
CiteertitelAanwijzingsbesluit alcoholverbodsgebieden gemeente Geertruidenberg 2013
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlagenAlcoholverbodsgebieden 2013 Zandputten Alcoholverbodsgebieden 2012 Geertruidenberg Alcoholverbodsgebieden 2012 Raamsdonk Alcoholverbodsgebieden 2012 Raamsdonksveer centrum Alcoholverbodsgebieden 2012 Raamsdonksveer overig Overzicht speelterreinen 1 Overzicht speelterreinen 2 Overzicht speelterreinen 3 Overzicht speelterreinen 4 Overzicht speelterreinen 5 Overzicht speelterreinen 6 Overzicht speelterreinen 7 Overzicht speelterreinen 8 Overzicht speelterreinen 9 Overzicht speelterreinen 10 Overzicht speelterreinen 11

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening Geertruidenberg 2013, art. 2.48 ‘Verboden drankgebruik”

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-11-2013Nieuwe regeling

12-11-2013

De Langstraat, 21 november 2013

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit alcoholverbodsgebieden gemeente Geertruidenberg 2013

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg;

 

Gelet op artikel 2.48 ‘Verboden drankgebruik” van de Algemene Plaatselijke Verordening Geertruidenberg 2013 (APV) en op advies van de lokale politie;

 

Overwegende dat het wenselijk is dat overlast ten gevolge van drankgebruik op bepaalde gebieden in de gemeente wordt voorkomen dan wel daarop wordt gehandhaafd;

 

besluit:

De volgende gebieden aan te wijzen als plaatsen waar het verboden is om alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben:

Artikel 1 Raamsdonk

 • a.

  Skatebaan Raamsdonk, Raadhuisstraat

 • b.

  Kerkplein Raamsdonk

 • c.

  Stationstraat

 • d.

  De Oude Melkhaven

Artikel 2 Geertruidenberg

 • a.

  Skatebaan Gouverneurslaan + Strijenpad

 • b.

  Schonckplein/Dulderpark

 • c.

  Sloterdijkstraat

 • d.

  Kruidenhuisje, de Haven

 • e.

  Centrum: Het gebied gelegen tussen en met inbegrip van de:

  -Markt

  -Venestraat

  -Bolwerk, het grasveld bij de Veste (Stadsweg)

  -Kloosterstraat, parkje + Theehuis achter de Riethorst

Artikel 3 Raamsdonksveer

 • a.

  Wilhelminapark + Parklaan

 • b.

  Park d’Onvermoeidelaan

 • c.

  Basketbalveldje Breetweerlaan/Doornboom

 • d.

  Speelveldje Molenweer, Hoge Donk, Lutteldonk

 • e.

  Kinderboerderij Raamsdonksveer, Sint Theresiastraat

 • f.

  De Vincent van Goghstraat

Artikel 4 Centrum Raamsdonksveer

Het gebied gelegen tussen en met inbegrip van de:

 • -

  Keizersdijk

 • -

  Het Spant

 • -

  Pieter Breughelstraat

 • -

  Rembrandtlaan

 • -

  Grote Kerkstraat

 • -

  St. Jozeflaan

 • -

  Wilhelminalaan

 • -

  Beatrixlaan

 • -

  Julianalaan

 • -

  Touwbaan

 • -

  Kardeel

 • -

  Lijnbaan

Artikel 5 Zandputten Raamsdonksveer

Beide zandputten aan de Oosterhoutseweg

Alcoholverbodsgebieden 2013 Zandputten

Artikel 6 Speelterreinen in de gemeente Geertruidenberg

Alle speelterreinen/speeltuinen in de gemeente Geertruidenberg.

Artikel 7 Inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op de dag volgend op de dag van bekendmaking.

 • 2.

  Op het moment dat dit besluit inwerking treedt komt het “Aanwijzingsbesluit alcoholverbodsgebieden 2011’’ vastgesteld op 22 maart 2011, te vervallen.

Raamsdonksveer, 12 november 2013

Het college van burgemeester en wethouders van Geertruidenberg,

de secretaris, de burgemeester,

J.S. de Regt drs. W. van Hees

Nota-toelichting  

Speeltuin/speelterrein in de gemeente Geertruidenberg

 

Raamsdonk

Speeltuin/speelterrein aan de:

1. Corn. Oomestraat

2. Oude Melkhavn

3. Sluisakker

4. Gravenhof

5. Regentenstraat

6. Raadhuisstraat

 

Geertruidenberg

Speeltuin/speelterrein aan de:

1. Schoutenlaan

2. Ambr. Rozendaelstraat

3. Simon Buysstraat

4. Gouverneurslaan

5. Ravelijn

6. Burg. Bianchiweg

7. Fort Nassau

8. Mauritsweg

9. Commandeurstraat

10. Statenlaan

11. Strijenlaan

12 Walgang

13. Jan Sluyterstraat

 

Raamsdonksveer

Speeltuin/speelterrein aan de:

1. G. van Balenstraat

2. Thorbeckesingel

3. Berendonk

4. Everdonk

5. Anna Blamanpad

6. Roemer Visscherstraat

7. Kardeel

8. D Onvermoeidelaan

9. Loddersweer

10. Gijselsweer

11. Smalweer

12. Rijvoortshoef

13. Benraatshoef

14. Breetweerlaan/Doornboom

15. Omschoorweg

16. Hertogshoef

17. Bachplein

18. Koningstraat

19. Vijfhoevenlaan

20. Namer

21. De Roef

22. Burggravenlaan

23. Beethovenlaan

24. Vossendonk

25. Maalderijplein

26. Lijsterbesstraat

27. Academielaan