Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heusden

Aanwijzing fiscale parkeercontroleurs

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeusden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzing fiscale parkeercontroleurs
CiteertitelAanwijzing fiscale parkeercontroleurs
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpopenbare orde en veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Verordening Parkeerbelastingen 2016, art. 2, 3 en 5
  2. Parkeerverordening 1999

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-01-201620-01-2016nieuw

19-01-2016

www.officielebekendmakingen.nl, 25-1-2016

459145

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzing fiscale parkeercontroleurs

 

 

Het college van Heusden heeft in de vergadering van 19 januari 2016

gelet op: de artikelen 2, 3 en 5 van de Verordening Parkeerbelastingen 2016 en de Parkeerverordening 1999;

 

besloten:

 

-alle medewerkers van de Afdeling Stadstoezicht van de gemeente ’s-Hertogenbosch in het bezit van opsporingsbevoegdheid aan te wijzen als zijnde belast met de controle op de naleving van de verordening Parkeerbelasting en de Parkeerverordening 1999.

 

namens het college van Heusden,

de secretaris

 

mr. J.T.A.J. van der Ven