Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
UW Samenwerking

Aanpassing gemeentelijke arbeidsvoorwaardenregeling

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUW Samenwerking
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingAanpassing gemeentelijke arbeidsvoorwaardenregeling
CiteertitelAanpassing gemeentelijke arbeidsvoorwaardenregeling
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

CAR-UWO, hoofdstuk 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-01-201601-01-201601-01-2019nieuwe regeling

15-12-2015

JOUWnet, 14-01-2016

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

BEKENDMAKING aanpassing rechtspositionele regelingen

 

 

Het Algemeen Bestuur van UW Samenwerking maakt bekend dat zij, na overeenstemming hierover met het Georganiseerd Overleg, op 15 december 2015 heeft besloten de onderstaande wijzigingen in de rechtspositionele regelingen van UW Samenwerking door te voeren:

 

Aanpassingen in de CAR-UWO:

 • 1.

  De aanpassingen in hoofdstuk 3 van de CAR-UWO vast te stellen conform de informatie in de:

  • a.

   LOGA-circulaire ECWGO/U201500965 Lbr. 15/046, CvA/LOGA 15/09 van 5 juni 2015;

  • b.

   LOGA-circulaire ECWGO/U201501937 van 19 november 2015;

 • 2.

  Het overgangsrecht ten gevolge van de aanpassingen in hoofdstuk 3 vast te stellen conform het gestelde in LOGA-circulaire ECWGO/U201501194;

 • 3.

  De aanpassingen vast te stellen in de artikelen 6.4, 6.4.1.a, 6.4.3, 6.5 en 6.8, de toelichting bij artikelen 6.5 en 6.7 en artikel; de artikelen 6.5.1 en 6.5.3 te laten vervallen coform het gestelde in de LOGA-circulaire van 23 juni 2015, ECWGO/U201501087, Lbr: 15/052, CvA/LOGA 15/10

 • 4.

  Artikel 1:2c en toelichting toe te voegen, evenals de toevoeging aan bijlage IIa, conform het gestelde in de LOGA-circulaire van 7 september 2015, ECWGO/U201501380.

 • 5.

  Het mandaatbesluit inzake de LOGA-circulaire ECWGO/U201501192 van 13 juli 2015 over de toekenning van eenmalige uitkeringen per 1 oktober 2015 en 1 juli 2016 te bekrachtigen als zijnde een besluit van het Algemeen Bestuur

De actuele versie van de CAR-UWO is in te zien via http://car-uwo.nl/car-uwo-integraal.

 

Aanpassingen in de lokale regelgeving:

 • 6.

  De gemaakte aanvullende afspraken aangaande het overgangsrecht ten gevolge van de aanpassingen in hoofdstuk 3 van de CAR-UWO die op 25 november 2015 zijn overeengekomen met het lokale Georganiseerd Overleg vast te stellen

 • 7.

  Het intrekken van de bezoldigingsregeling UW Samenwerking zoals vastgesteld op 17 december 2013 en regeling vergoedingen UW Samenwerking d.d. 30 juni 2015 en gelijktijdig de Uitvoeringsregeling Beloningsbeleid UW Samenwerking en de Regeling Vergoedingen UW Samenwerking 2016 vast te stellen.