Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogeveen

Aanwijzings- en aanstellingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogeveen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzings- en aanstellingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar
CiteertitelAanwijzings- en aanstellingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpOpenbare orde, zedelijkheid, gezondheid, veiligheid, volkshuisvesting en milieu

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Artikel 231, lid 2 onder b, c, en e van de Gemeentewet
 2. Artikel 232 van de Gemeentewet
 3. Artikel 246a van de Gemeentewet
 4. Artikel 56 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen
 5. Artikel 63a van de Invorderingswet
 6. Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-01-2016Nieuwe regeling

16-12-2015

Gemeenteblad Hoogeveen

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzings- en aanstellingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen;

Overwegende:

dat het college op 26 augustus 2015 besloten heeft om toe te treden tot de Coöperatie Parkeerservice U.A. te Amersfoort, wat concreet betekent dat de in bijlage 1 genoemde werkzaamheden  met alle daaraan verbonden dienstverlening in opdracht gegeven wordt aan de Coöperatie Parkeerservice U.A., waardoor het wenselijk is dat er een regeling wordt getroffen om de werkzaamheden van de Coöperatie mogelijk te maken en de afgesloten overeenkomst ten uitvoer te brengen.

 

dat de(dwang)invordering van naheffingsaanslagen ook onder de overeenkomst met de Coöperatie uitgevoerd zal worden door Cannock Chase Public b.v. en Tobias Beheer bv;

 

Gelet op:

 • -

  Artikel 231, lid 2 onder b, c, en e artikel 232, 246a van de Gemeentewet;

 • -

  Artikel 56 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen;

 • -

  Artikel 63a van de Invorderingswet;

 • -

  De Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  Artikel 2.1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente;

 • -

  De Verordening Parkeerbelastingen ;

 • -

  De overeenkomst tussen de gemeente Hoogeveen en de Coöperatie Parkeerservice U.A.;

 

Besluit:

 • 1.

  aan te stellen tot onbezoldigd gemeenteambtenaar, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente, de volgende personen:

 • a. de manager Centrale Diensten van de Coöperatie Parkeerservice U.A.;

 • b. de manager Lokale Diensten van de Coöperatie Parkeerservice U.A.;

 • c. de medewerkers van Coöperatie Parkeerservice U.A.;

 • d. de medewerkers van Mandaat bv, handelend onder de naam Cannock Chase Public.

 • e. de medewerkers van Tobias Beheer bv, handelend onder de naam Tobias Fiscaal.

 

 • 2.

  aan te wijzen als gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, lid 2 onder b en c van de Gemeentewet: de directeur en manager Centrale Diensten van de Coöperatie Parkeerservice U.A..

 

 

 • 3.

  aan te wijzen als gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, lid 2 onder e van de Gemeentewet de deurwaarders van Mandaat bv, handelend onder de naam Cannock Chase Public en de deurwaarders van Tobias Beheer bv, handelend onder de naam Tobias Fiscaal.

 

 • 4.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking van dit besluit.

 

 

Gemeente Hoogeveen, 16 december 2015

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen ,

De secretaris, de burgemeester,

G.H. de Vries K.B. Loohuis

 

 

 

 

 

 

Toelichting

 

Met Coöperatie Parkeerservice U.A. (hierna: Parkeerservice) heeft de gemeente een overeenkomst afgesloten aangaande de vergunningverlening, invordering van naheffingsaanslagen, afhandelen van bezwaren en beroepen en inning van parkeergelden.

 

Om werkzaamheden te kunnen uitoefenen voor de gemeente, is het noodzakelijk dat bevoegdheden voor het heffen en (dwang) invorderen van parkeerbelasting wordt neergelegd bij medewerkers van Parkeerservice, Cannock Chase Public b.v en Tobias Fiscaal.  De aanwijzing als heffingsambtenaar, invorderingsambtenaar en gemeentelijke belastingdeurwaarder is alleen mogelijk voor ambtenaren. Daarom is het noodzakelijk dat de betreffende medewerkers van Parkeerservice, Cannock Chase Public en Tobias Fiscaal worden aangewezen als onbezoldigd gemeenteambtenaar.

 

Het betreft bevoegdheden aangaande heffing en invordering én het afhandelen van bezwaren en beroepen op het gebied van invorderingen en (na) heffingen aangaande het parkeerbeleid.