Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Helmond

Uitvoeringsbesluit gebiedsaanwijzing camera toezicht Helmond 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHelmond
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluit gebiedsaanwijzing camera toezicht Helmond 2016
CiteertitelUitvoeringsbesluit gebiedsaanwijzing camera toezicht Helmond 2016
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlageUitvoeringsbesluit gebiedsaanwijzing cameratoezicht Helmond 2016 - bijlage

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Uitvoeringsbesluit gebiedsaanwijzing cameratoezicht Helmond 2015, Uitvoeringsbesluit gebiedsaanwijzing cameratoezicht Heistraat Helmond 2015 en Uitvoeringsbesluit gebiedsaanwijzing tijdelijk cameratoezicht Molenstraat e.o. Helmond 2014.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 151c, lid 1
 2. Algemene Plaatselijke Verordening 2008, art. 2.10.1, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2016nieuwe regeling

09-12-2015

Gemeenteblad, 2015, 125695

Burgemeester, 2015, --

Tekst van de regeling

Intitulé

UITVOERINGSBESLUIT GEBIEDSAANWIJZING CAMERA TOEZICHT HELMOND 2016

De burgemeester van Helmond;

gelet op het bepaalde in artikel 151c, eerste lid, van de Gemeentewet en artikel 2.10.1, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening Helmond 2008

 

 

Besluit

 • I.

  Aan te wijzen als gebied waarbinnen cameratoezicht plaatsvindt: Kanaaldijk Noordoost, Kanaaldijk Noordwest, Steenweg, Kromme Steenweg, Frans Jozef van Thielpark, Parkweg, Kegelbaan, Veestraat, Kerkstraat, Lambertushof, Zuid Koninginnewal, Molenstraat, Kloosterdreef, Sobriëtasplein, Zuidende, Noord Koninginnewal, Ameidewal, Marktstraat, Heistraat, Wolfstraat, Toon van de Laarstraat, Lithoyenseweg, De Waart, Watermolenwal, Havenweg, Havenbrugweg, en alle inliggende straten, conform de bij dit besluit behorende tekening (tekeningnummer 150150).

 • II.

  Het cameratoezicht in het gebied als vermeld onder I, toe te passen tot 1 januari 2021.

 • III.

  In te trekken de volgende besluiten

  • a.

   Uitvoeringsbesluit gebiedsaanwijzing cameratoezicht Helmond 2015

  • b.

   Uitvoeringsbesluit gebiedsaanwijzing cameratoezicht Heistraat Helmond 2015

  • c.

   Uitvoeringsbesluit gebiedsaanwijzing tijdelijk cameratoezicht Molenstraat e.o. Helmond 2014

 • IV.

  Te bepalen dat dit besluit in werking treedt op 1 januari 2016.

   

Bezwaar en verzoek om voorlopige voorziening

Bent u het niet eens met mijn besluit? Dan kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen. Uw bezwaarschrift stuurt u aan: De burgemeester van Helmond, postbus 950, 5700 AZ Helmond. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via www.helmond.nl/bezwaar. Zorgt u er voor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.

 

Een bezwaarschrift moet ondertekend zijn en bevat verder: uw naam en adres, de datum waarop het bezwaarschrift is geschreven, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden (argumenten) van het bezwaar.

 

Wilt u verhinderen dat het besluit op korte termijn wordt uitgevoerd? Dien dan ook een verzoek om een voorlopige voorziening in bij de voorzieningenrechter. Een verzoek daartoe richt u aan: De Voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA

’s- Hertogenbosch. U kunt uw verzoekschrift ook digitaal indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

 

Besloten door de burgemeester van Helmond op 09-12-2015

De burgemeester van Helmond,

Mevr. P.J.G.M. Blanksma – Van den Heuvel

Bekend gemaakt op:

22 december 2015

De gemeentesecretaris,

mr. drs. A.P.M. ter Voert