Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Berkelland

Aanwijzingsbesluit GBT voor Uitsluitend Recht lokale belastingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBerkelland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit GBT voor Uitsluitend Recht lokale belastingen
CiteertitelAanwijzingsbesluit GBT voor Uitsluitend Recht lokale belastingen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Verordening Uitsluitend Recht lokale belastingen
 2. Aanbestedingswet 2012, art. 2.24

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-01-2016nieuwe regeling

22-12-2015

Berkelbericht, 12-01-2016

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit GBT voor Uitsluitend Recht lokale belastingen

 

 

Aanwijzingsbesluit GBT voor Uitsluitend Recht lokale belastingen

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berkelland:

Gelet op de Verordening ‘Uitsluitend Recht lokale belastingen’

en gelet op artikel 2.24 van de Aanbestedingswet 2012.

 

Overwegende dat:

 • -

  Het college van burgemeester en wethouders volgens artikel 1 van de Verordening ‘Uitsluitend Recht lokale belastingen’, vastgesteld door de raad op 8 december 2015, door middel van een aanwijzingsbesluit het uitsluitend recht voor een samenwerking voor de uitvoerende werkzaamheden omtrent lokale Belastingen en wet WOZ kan vestigen, zoals bedoeld in artikel 2.24 sub a van de Aanbestedingswet 2012.

 • -

  Het college op 10 november 2015 heeft besloten de werkzaamheden per 1 januari 2016 neer te leggen bij Gemeentelijk Belastingkantoor Twente.

 • -

  De samenwerking met Gemeentelijk Belastingkantoor Twente voldoet aan de eisen, zoals gesteld in de Verordening ‘Uitsluitend Recht lokale belastingen’.

   

Besluit:

 • 1.

  Het uitsluitend recht te vestigen voor Gemeentelijk Belastingkantoor Twente voor uitvoerende werkzaamheden horende bij WOZ, Heffen en Innen.

 • 2.

  Dit uitsluitend recht te begrenzen zoals staat beschreven in Artikel 2 van de Verordening ‘Uitsluitend Recht lokale belastingen.

 • 3.

  Dit uitsluitend recht te beperken tot de looptijd van de Fiscale Uitvoeringsovereenkomst gemeente Berkelland – Gemeentelijk Belastingkantoor Twente 2016.

 • 4.

  Dit besluit in werking treedt op 1 januari 2016.

   

  Een kopie van dit besluit te zenden aan:

  • -

   Gemeentelijk Belastingkantoor Twente.

    

   

Het college van burgemeester en wethouders van Berkelland van 22 december 2015,

 

De secretaris, de burgemeester,

J.A. Wildeman. J.H.A. van Oostrum