Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
GGD IJsselland

Indienen WOB-verzoeken per brief of per fax

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGGD IJsselland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingIndienen WOB-verzoeken per brief of per fax
CiteertitelIndienen WOB-verzoeken per brief of per fax
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-01-2016nieuwe regeling

12-11-2015

Blad gemeenschappelijke regeling, 30-12-2015

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Indienen WOB-verzoeken per brief of per fax

Te besluiten dat WOB-verzoeken per brief of per fax moeten worden ingediend.

Het indienen van een WOB-verzoek per e-mail is eenvoudig. Het  is daarom een ideaal middel voor een oneigenlijk WOB-verzoek. Bij zo’n verzoek staat niet het verkrijgen van informatie voorop maar het innen van dwangsommen bij het te laat beslissen op het gedane verzoek. Oneigenlijke verzoeken zijn vaak ingewikkeld en de afhandeling ervan kost veel tijd.

 

Het toestaan van WOB-verzoeken per e-mail leidt er bovendien toe dat verzoeken niet bij de juiste behandelaar terechtkomen of tijdig als formeel WOB-verzoek in behandeling worden genomen. De kans op het betalen van dwangsommen is hierdoor relatief groot.

 

Op grond van de regelgeving kan een bestuursorgaan voor bepaalde type berichten bepalen dat deze niet via de elektronische weg kunnen worden ingediend. Vanuit preventief oogpunt en op grond van ervaringen elders wordt voorgesteld dat WOB-verzoeken bij GGD IJsselland per brief en per fax kunnen worden ingediend en dus niet meer per e-mail.

 

Door het niet langer mogelijk maken van het indienen van een WOB-verzoek per e-mail worden ook ‘gewone’ WOB-verzoeken die per e-mail worden ingediend niet meer in behandeling genomen.

In de regelgeving wordt gesproken over een bestuursorgaan. Strikt formeel geredeneerd geldt het besluit alleen voor WOB-verzoeken die aan het dagelijks bestuur zijn gericht. In de prakrijk worden WOB-verzoeken aan GGD IJsselland of aan het dagelijks bestuur gericht.

Dagelijks bestuur

12 november 2015