Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
GGD IJsselland

Instellen paritaire commissie conform CAR-UWO

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGGD IJsselland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingInstellen paritaire commissie conform CAR-UWO
CiteertitelInstellen paritaire commissie conform CAR-UWO
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-01-2016nieuwe regeling

29-01-2015

Blad gemeenschappelijke regeling, 30-12-2015

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Instellen paritaire commissie conform CAR-UWO

Artikel 10d:24 CAR-UWO schrijft voor dat een commissie toeziet op de juiste naleving van de regelgeving bij ‘Van Werk Naar Werk-trajecten’ (VWNW). Deze commissie bestaat uit een vertegenwoordiger van de werknemer en werkgever en een gezamenlijk gekozen voorzitter.

 

Op dit moment heeft GGD IJsselland nog geen paritaire commissie ingesteld, maar dit is wel wenselijk gezien het voorschrift in de CAR-UWO. Bij de VR is deze behoefte ook aanwezig. In beide organisaties is het aantal VWNW-trajecten laag op dit moment, vandaar dat er formeel twee commissies worden ingesteld, maar die in praktische zin als een gecombineerde commissie functioneren, waarbij de heer Elfers zowel de werkgever GR Veiligheidsregio IJsselland als de werkgevers GR GGD IJsselland vertegenwoordigt voorgesteld wordt.

 

De voordracht van de heer Elfers, als vertegenwoordiger van de werkgever, is in overleg met beide directeuren besproken. De heer Elfers heeft aangegeven dit graag te willen doen.

Te besluiten om

  • 1.

    Een paritaire commissie in te stellen, cf CAR-UWO (gezamenlijk met de Veiligheidsregio IJsselland).

  • 2.

    De heer L.V. Elfers als vertegenwoordiger van de werkgever in de paritaire commissie aan te wijzen.

Dagelijks Bestuur

29 januari 2015

Nicolette A.M. Rigter